In 2013 keurde de gemeenteraad het Uitgebreid Bosbeheersplan goed. Dat vormt de leidraad voor hoe de komende 20 jaar bijna 357 ha Essense bossen zullen worden beheerd.

De gemeentebossen bestaan nu voor slechts 7 % uit inheems hout. Zo bestaan de gemeentebossen op Horendonk veelal uit Corsicaanse dennenbestanden.

“Ook de Horendonkse bossen zullen op termijn omgevormd worden naar gemengde loofbossen met 80 % inheemse bomen zoals eiken-berk of eiken-beukenbossen.  Dat zal vooral gebeuren door spontane verjonging. Als dat onvoldoende resultaten oplevert, wordt er nadien ook aangeplant”, zegt Helmut Jaspers (sp.a) schepen van duurzaamheid, leefmilieu en groenbeleid.

Naast deze omvorming, gaat er ook veel aandacht naar de verwijdering van Amerikaanse vogelkers en andere exoten.  Uitheemse soorten, zoals Amerikaanse vogelkers en rhododendron, zijn dominant van aard. Inheemse planten en dieren mijden deze uitheemse soorten of worden erdoor verdrongen.  Zo worden onze bossen steeds armer en minder gevarieerd.

Op 31 mei jongstleden keurde de gemeenteraad een bestek goed om  vanaf september in het gedeelte ten noorden van Horendonk te starten met exotenbestrijding.  Dit zullen vrij ingrijpende, maar noodzakelijke werken zijn. Na het broedseizoen zullen vanaf juli ook snoeiwerken gebeuren langs de aanwezige bospaden. 

Intussen werd reeds heraanplant gedaan in het kader van het geboortebos en wordt er  ook bijkomende afscherming voor wildvraat geplaatst op de locatie ter hoogte van het Benegebos, waar later op het jaar opnieuw een stuk geboortebos zal worden aangeplant.

Heideherstel en aanleg poel

In het bosbeheersplan is ook het herstel van een heidecorridor opgenomen.  Ook die werken starten in het najaar.  Zo zal er gemaaid en geplagd worden ter hoogte van de Nederlandse grens. 

Ter hoogte van het Zandven komt dan weer een nieuwe poel.  In opdracht van de gemeente legt de dienst duurzaam milieu- en natuurbeleid van het Antwerpse provinciebestuur de laatste hand aan een poeleninrichtingsplan.  De realisatie ervan start naar alle waarschijnlijk in het najaar.

Over al deze werken volgt nog volop communicatie, zodat inwoners en voorbijgangers goed geïnformeerd worden over het doel en de uitvoering van de werken.

Helmut Jaspers (sp.a), schepen van duurzaamheid, leefmilieu en groenbeleid

Werken in Horendonkse bossen

In 2013 keurde de gemeenteraad het Uitgebreid Bosbeheersplan goed. Dat vormt de leidraad voor hoe de komende 20 jaar bijna 357 ha Essense bossen zullen worden beheerd.                              

De gemeentebossen bestaan nu voor slechts 7 % uit inheems hout. Zo bestaan de gemeentebossen op Horendonk veelal uit Corsicaanse dennenbestanden. 

“Ook de Horendonkse bossen zullen op termijn omgevormd worden naar gemengde loofbossen met 80 % inheemse bomen zoals eiken-berk of eiken-beukenbossen.  Dat zal vooral gebeuren door spontane verjonging. Als dat onvoldoende resultaten oplevert, wordt er nadien ook aangeplant”, zegt Helmut Jaspers (sp.a) schepen van duurzaamheid, leefmilieu en groenbeleid.

Naast deze omvorming, gaat er ook veel aandacht naar de verwijdering van Amerikaanse vogelkers en andere exoten.  Uitheemse soorten, zoals Amerikaanse vogelkers en rhododendron, zijn dominant van aard. Inheemse planten en dieren mijden deze uitheemse soorten of worden erdoor verdrongen.  Zo worden onze bossen steeds armer en minder gevarieerd.

Op 31 mei jongstleden keurde de gemeenteraad een bestek goed om  vanaf september in het gedeelte ten noorden van Horendonk te starten met exotenbestrijding.  Dit zullen vrij ingrijpende, maar noodzakelijke werken zijn. Na het broedseizoen zullen vanaf juli ook snoeiwerken gebeuren langs de aanwezige bospaden. 

Intussen werd reeds heraanplant gedaan in het kader van het geboortebos en wordt er  ook bijkomende afscherming voor wildvraat geplaatst op de locatie ter hoogte van het Benegebos, waar later op het jaar opnieuw een stuk geboortebos zal worden aangeplant.

Heideherstel en aanleg poel

In het bosbeheersplan is ook het herstel van een heidecorridor opgenomen.  Ook die werken starten in het najaar.  Zo zal er gemaaid en geplagd worden ter hoogte van de Nederlandse grens. 

Ter hoogte van het Zandven komt dan weer een nieuwe poel.  In opdracht van de gemeente legt de dienst duurzaam milieu- en natuurbeleid van het Antwerpse provinciebestuur de laatste hand aan een poeleninrichtingsplan.  De realisatie ervan start naar alle waarschijnlijk in het najaar.

Over al deze werken volgt nog volop communicatie, zodat inwoners en voorbijgangers goed geïnformeerd worden over het doel en de uitvoering van de werken.