Donderdag 17 november zijn de werken in de Kouterwijk gestart. Concreet worden de Hugo Verrieststraat, de Peter Benoitstraat, de Albrecht Rodenbachstraat, de Hendrik Consciencestraat en een deel van de Kouterstraat gestart. In eerste instantie worden de nutsleidingen vernieuwd en/of ondergronds gebracht. 

Schepen van Openbare Werken Marc Desloovere (sp.a): “Het dossier voor de volledige renovatie van de Kouterwijk was al voorbereid door ons studiebureau eind 2015 en initieel voorzien voor uitvoering in 2016. Door omstandigheden, buiten onze wil, konden we dit dossier echter niet vroeger opstarten. Gezien de omvang en de impact voor de wijk hebben we het project opgesplitst in twee fases. In een eerste fase wordt in het tracé van de voetpaden een nieuwe waterleiding aangelegd. Samen met de waterleiding worden ook alle noodzakelijke elektriciteitskabels voor het ondergronds brengen van de openbare verlichting en de laagspanning mee in de sleuf voorzien.”  

De voorziene termijn voor het plaatsen van deze nutsleidingen loopt tot eind januari. Aansluitend worden alle noodzakelijk aansluitingen uitgevoerd aan de woningen. 

Marc Desloovere: “Na het Paasverlof voorzien we de start van de tweede fase. In de genoemde straten voorzien we de aanleg van nieuwe voetpaden met volwaardige gelijkgrondse parkeerstroken en een aantal plantvakken, waar mogelijk langs beide zijden van de straat. Dit moet vooral de grote parkeerdruk in de wijk helpen oplossen. De parkeerstroken, net als de voetpaden, worden aangelegd in klinkers, analoog zoals het profiel in de Ellestraat. De openbare verlichting wordt ook volledige vernieuwd. We plaatsen nieuwe armaturen met LED verlichting, die dimbaar zal worden ingesteld ’s nachts. Dit moet leiden tot een besparing op onze energiefactuur. Tot slot wordt er als afwerking een nieuwe asfaltstrook voorzien. Aan de schoolomgeving in de H. Consciensestraat en de Kouterstraat wordt dit een strook asfalt met een rode kleur, analoog aan de inrichting van alle schoolomgevingen in Zwevegem. Voor aanvang van de werken voorzien wij een tweetal informatievergaderingen voor de bewoners, waarbij de fasering van de grondwerken zal worden toegelicht.” 

Schepen Desloovere besluit: “De totale raming van de werken bedraagt meer dan 1 miljoen euro. De oudste wijk van de gemeente krijgt hiermee een mooie opfrisbeurt, Er komen bijkomende parkeerplaatsen en er wordt tevens aandacht besteed aan de veiligheid. Met een drietal scholen in de wijk zeker geen ovebodige luxe.  

Meer informatie,

Marc Desloovere

Schepen van opebare werken                                     0473/516739                                                                                                                                                                                                         marc.desloovere.be