"Het is een goed begin dat Dexia Bank een staatsbank wordt. Klanten en spaarders krijgen meer zekerheid. Maar het is ook wrang dat we zo lang door de banken gegijzeld zijn. Er is meer nodig."

"Werken voor je eigen geld moet meer opbrengen dan speculeren met de centen van een ander. Het is de zoveelste keer dat spaarders en rekeninghouders gegijzeld zijn, opdat de overheid een opvangnet zou zijn voor de aandeelhouders van een grootbank. Het sociaal vangnet van bankiers is tegenwoordig beter onderhouden dan dat van werkende mensen."

"Ik leg een aantal voorstellen op tafel om dat in de toekomst te veranderen. Laten we banken verplichten om hun klanten op de hoogte te brengen van de risico's die ze nemen. En die risico's afscheiden van gewoon spaargeld. Wie risico's neemt met geld, moet die risico's dragen."

"Ook het bankentestament leggen we opnieuw voor. Een bankentestament verplicht banken om jaarlijks een plan voor te leggen dat aangeeft hoe we ze, als het misloopt, snel en eenvoudig kunnen splitsen in een risicovolle commerciële bank enerzijds, en een veilige spaar- en depositobank anderzijds. Het risico blijft bij de bank en het spaargeld bij de spaarder. Enkel het veilige deel kan dan nog rekenen op tussenkomsten van de belastingbetaler."

"We gaan ook opnieuw voorstellen om de bonussen in te perken, en geen risico's meer te belonen. Onze voorstellen om spaarders betere garanties te bieden, zijn in het verleden weggestemd door rechts. Maar we geven niet op. De banken mogen spaarders niet meer gijzelen. We komen op voor mensen die hard werken voor hun centen."

Niet ten koste van werkende mensen

Dat de regering moet besparen en dat moedige beslissingen nodig zijn, is duidelijk. Maar we besparen niet ten koste van werkende mensen.

"Ik ga niet besparen om de vergrijzing te betalen op een manier waardoor we uiteindelijk tegen iedereen zeggen: trek uw plan! Meer mensen aan het werk brengt iedereen meer op: de sociale zekerheid moet dan minder uitgeven en ontvangt meer bijdragen. Goed voor uw pensioen en uw gezondheidszorg. We moeten ook de prijzen intomen, zodat ze niet hoger zijn dan in het buitenland."

"Ik ben dus bereid om te discussiëren over langer werken en over besparingen in de gezondheidszorg, maar op voorwaarde dat we de lasten eerlijk verdelen en dat we op het einde nog altijd een kwalitatieve gezondheidszorg en degelijk pensioensysteem hebben."