Een voorstel van sp.a-bestuurslid Sander Demeester heeft in de Mechelse gemeenteraad geleid tot een debat over stemrecht vanaf 16 jaar. Zowat alle fracties willen de jeugd meer betrekken.

Volgend jaar zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Daardoor gingen er stemmen op om 16- en 17-jarigen stemrecht te geven. Binnen het Vlaams Parlement werd er geen meerderheid voor gevonden. “Jammer. Zeker omdat onze burgemeester Bart Somers had laten vallen voorstander te zijn, maar uiteindelijk zelf ook tegenstemde. Een gemiste kans”, stelt Demeester, voormalig voorzitter van de jeugdraad.

“Als sp.a Mechelen vinden we dat er meer werk moet worden gemaakt van inspraak van jongeren bij lokaal beleid. We zijn een groot voorstander van de uitbreiding van het stemrecht vanaf 16 jaar. Geef jongeren in onze stad een stem”, zegt Sander Demeester. Fractieleidster Caroline Gennez treedt hem bij. “Desnoods met een indicatieve stemming”, geeft ze aan.

Burgemeester Bart Somers (Open Vld) is er niet uit. “We kunnen alleszins de mogelijkheden om jongeren beter te betrekken de komende maanden bespreken. Of dat zal uitmonden in een stemming durf ik nog niet te zeggen”, reageert hij. Alexander Vandersmissen (Open Vld) en Kristof Calvo (Groen) dienden alleszins een extra agendapunt in om te werken rond jeugd. “Voor- en tegenstanders hebben zich bereid verklaard om jongeren te bevragen en om experimenten op te zetten. Mechelen zou hierin mee het voortouw moeten nemen”, klinkt het. Ook Freya Perdaens (N-VA) hield een vurig pleidooi voor meer betrokkenheid.

Bron: GVA