Onze jongeren hebben kunnen genieten van kwalitatieve jeugdwerking: wekelijkse of tweewekelijkse activiteiten, op kampen, in het jeugdhuis, in het jeugdatelier...
"We zien het als een belangrijke opdracht voor de stad om het georganiseerde jeugdwerk te blijven ondersteunen", zegt Jan Bertels. De jeugdverenigingen, het jeugdwerk in 't algemeen, vormen een belangrijk bindmiddel tussen onze jongeren (en hun ouders). Jongeren, van klein naar groot, leren er samen ravotten, plezier maken, en als ze groter zijn, verantwoordelijkheid nemen. Jeugdverenigingen zorgen voor samenhang en zijn een wezenlijk onderdeel van onze samenleving. Op hun werking willen we niet interen; onze financiële ondersteuning blijft dus doorlopen en is voor vele een welgekomen hulp."

Met blijheid en fierheid kunnen we alle 13 aanvragers (11 jeugdverenigingen, het jeugdhuis en het jeugdatelier theaterling) een werkingssubsidie toekennen. In totaal verdelen we 21309,92 euro onder onze verenigingen voor jeugdwerk, volgens de criteria van het reglement werkingssubsidies.
Een mooi en verdiend steuntje in de rug voor onze georganiseerde jeugd.