Het Regionaal Sociaal-economisch Overlegcomité (RESOC) Mechelen start met een project om iets de doen aan het hoge aantal jongeren dat de school verlaat zonder diploma. 'Kies Wijs' is een van de initiatieven om de 'historisch lage werkloosheid' in het arrondissement nog verder te doen dalen.

«In Vlaanderen verlaten ongeveer 12% jongens en 8% meisjes zonder diploma de schoolbanken. Het project wil de studie- en beroepskeuze van jongeren verbeteren zodat ze zelf hun loopbaan in handen kunnen nemen», zegt RESOC-voorzitster Caroline Gennez (sp.a). Er wordt vooral gewerkt rond kansengroepen zoals kortgeschoolden en allochtonen. «Er zijn nieuwe opleidingen zoals assistent-grootkeuken en heftruckchauffeur in het leven geroepen. Gedetineerden worden gescreend op hun competenties en eventueel begeleid met het oog op re-integratie. Verder werd het succesvolle jeugdwerkplan van stad Mechelen uitgebreid in de regio», zegt VDAB-directeur Roland Verbeek.

Het arrondissement Mechelen telde eind april 7.828 werkzoekenden. De werkloosheidsgraad ligt op 5,30%. In Vlaanderen is dat 5,67%. Het aantal vacatures blijft toenemen, dit jaar al met 14,9%. Er zijn nu 2.342 openstaande vacatures, interim-arbeid niet meegerekend.