Ondanks de dalende werkloosheidscijfers, heeft de stad volgens schepen van Werk, Caroline Gennez (SP.A-Spirit) nog een lange weg af te leggen. Een aantal groepen geraakt immers moeilijk aan werk.

Als de sterkste economische groeipool van Vlaanderen maakte Mechelen maximaal gebruik van onder meer het Stedenplan Jeugdwerkloosheid van Vlaamse Ministers Frank Vandenbroucke (SP.A) en Kathleen Van Brempt (SP.A).

Mechelen boekte met een werkloosheidsgraad van 17,6 procent - iets minder dan het Vlaamse gemiddelde - een mooie vooruitgang. Toch blijkt een aantal groepen zeer moeilijk aan werk te geraken. Zo is het aantal mannelijke werkzoekenden groter dan het aantal vrouwelijke, terwijl het omgekeerde in de rest van Vlaanderen geldt. Ook werkloze laaggeschoolden, jongeren en allochtonen zijn talrijk.

,,Om hen aan het werk te krijgen willen we investeren in trajectbegeleiding, taalstimulering en vakopleidingen'', licht Caroline Gennez toe. ,,Er zijn heel wat vacatures in onze stad die moeilijk ingevuld geraken. Sectoren als transport en logistiek, de bouw, mechanica, handel en horeca bieden heel wat mogelijkheden.''

De schepen zal overleggen met alle werkgevers, VDAB en het onderwijs over de opstelling van het Jaaractieplan voor 2008. Zo moeten er aangepaste opleidingen

,,Een actief werkgelegenheidsbeleid is een prioriteit. We moeten vraag en aanbod nog beter op elkaar afstemmen. Werkzoekenden moeten kansen krijgen in onze stad en deze ook gebruiken'', vindt Gennez.