De regering beweert bij hoog en bij laag dat de indexsprong voor de laagste lonen wordt gecompenseerd. Maar uit berekeningen die sp.a maakte, blijkt dit niet het geval. De combinatie van hogere accijnzen/BTW én de indexsprong geeft in totaal een duidelijke vermindering van het beschikbaar inkomen op jaarbasis. Dat cadeautje van 250 euro belastingaftrek per jaar waar deze regering mee schermt, vervalt dan in het niets.

Johan Vande Lanotte en Karin Temmerman maken het concreet: “Voor een werknemer die 1500 euro netto per maand verdient, zal in 2019 in totaal 1.800 euro minder in zijn portefeuille hebben. Voor gepensioneerden is de situatie nog erger. Alleen al door de indexsprong zal een gemiddelde gepensioneerde (1.250 euro netto per maand) tegen mei 2019 een volledige maand pensioen verloren hebben.

Dat staat in schril contrast met de zogenaamde Kaaimantaks, een taks op de grootste vermogens die 120 miljoen zou moeten opbrengen. “Een Kaaiman heeft tanden om zijn prooi beet te nemen, daarom heb ik liever de term salamandertaks', schampert Vande Lanotte. “Want die taks is een maatregel die -indien goed uitgevoerd- een miljard kan opbrengen. Nu zegt men op voorhand tegen de staatssecretaris dat ze niet te hard moet werken.”

“Bovendien geeft deze regering mooie cadeaus, grote cadeaus aan fraudeurs. Terwijl John Crombez, de vorige Staatssecretaris voor Fraudebestrijding, 1,8 miljard op haalde in drie jaar, voorziet deze federale regering 250 miljoen in 5 jaar. Kan het contrast, het onevenwicht nog groter als je weet dat zoveel inspanningen gevraagd worden van gewone mensen?”