De directie motiveert haar keuze door de dalende winstcijfers en de hoge loonkost in vergelijking met andere spelers op de markt. Delhaize verwijst daarbij naar haar oudere werknemers - met een hoge kost - en bepaalde arbeidsvoorwaarden zoals betaalde pauzes. sp.a-voorzitter Bruno Tobback antwoordde dat sp.a in de eerste plaats pleit voor een gerichte loonlastenverlaging voor oudere werknemers. “Maar nog belangrijker is dat de sector grondig moet nadenken over zijn onderlinge race to the bottom van lonen en arbeidsvoorwaarden”, benadrukte Tobback. "Door de situatie van Delhaize lijkt het nu alsof je maar rendabel kunt zijn door de lonen te verlagen. Dat heeft alleen tot gevolg dat supermarktketens zullen werken met een erg jong en wisselend personeelsbestand, met onzekere en te flexibele arbeidsvoorwaarden. Het kan toch niet dat werknemers niet meer in staat zijn om in hun eigen winkel boodschappen te doen, omdat ze de rekening niet kunnen betalen? Wat mij betreft, dringt een debat ten gronde zich op. Want er moet nog een toekomst mogelijk zijn voor een bedrijf dat investeert in de Belgische markt en Belgische producten, zonder daarvoor naar mini-jobs te grijpen.” Tot slot betuigt Tobback nog zijn steun aan de getroffen gezinnen. “Want zij zijn uiteraard de grote slachtoffers van heel dit verhaal.”