“Het is een gevaar voor de veiligheid dat er nog zoveel geradicaliseerde personen rondlopen in gemeenten zonder lokale integrale veiligheidscel”, zegt Yasmine Kherbache.

De minister van Binnenlandse Zaken klopt zichzelf op de borst dat geradicaliseerde personen die een risico vormen goed opgevolgd worden. Dit zou gebeuren door lokale integrale veiligheidscellen (LIVC). In die cellen wordt informatie uitgewisseld tussen de bestuurlijke en gerechtelijke autoriteiten en sociale diensten zoals OCMW's, scholen, straathoekwerkers en verenigingen.

Toch blijkt uit cijfers die Yasmine Kherbache opvroeg bij de minister van Binnenlandse Zaken dat er op dit moment nog altijd veertig geradicaliseerde personen verblijven in gemeenten die niet beschikken over een lokale integrale veiligheidscel. "Dit is een gevaar voor onze veiligheid", zegt Kherbache. “De opstart van de lokale integrale veiligheidscellen verloopt duidelijk niet naar behoren. In de helft van alle gemeenten in dit land is er nog altijd geen LIVC. Het meest problematische is dat daar gemeenten bij zitten waar figuren wonen die op de OCAD-lijst rond moslimradicalisme en -terreur staan.”