Als dit wetsvoorstel snel wordt goedgekeurd kan er volgend jaar toch nog zo’n taks komen. Op die manier zouden Belgische belastingplichtigen die via offshore-constructies hun vermogen in het buitenland houden, alsnog een eerlijke bijdrage op hun inkomsten betalen aan de Belgische begroting van 2015.

Een aanzienlijk aantal Belgen hebben hun vermogen in het buitenland ondergebracht, onder de vorm van offshore-structuren zoals trusts en stichtingen. Dit zijn papieren constructies, de enige fysieke realiteit van dergelijke structuren is het papier van de akte waarin ze staan beschreven. Dit vermogen zit juridisch in fiscaal niemandsland en in het verleden slaagde de fiscus er niet in op greep te krijgen op de overdracht van dat vermogen naar begunstigde personen. Het voorstel van Vanvelthoven bouwt verder op de wetgeving die door de vorige regering al werd ingevoerd. In 2013 werd, met de steun van Open VLD, MR en CD&V, een aangifteplicht in het leven geroepen voor offshore-structuren en dit zowel voor oprichters als begunstigden. Dankzij die aangifteplicht heeft de fiscus vandaag een duidelijk beeld op de inkomsten van onze landgenoten die hun vermogen in het buitenland stallen via offshore-constructies en kan aan hen ook een faire bijdrage worden gevraagd op hun winsten. “Uiteraard hebben een heel aantal personen die betrokken waren bij offshore-constructies moedwillig nog geen melding gemaakt van hun participatie op hun laatste belastingaangifte. Maar door de steeds intensievere uitwisseling van financiële informatie tussen landen is het een kwestie van tijd voor die mensen door de mand vallen. Een systematische vergetelheid bij het invullen van een belastingaangifte kan dan worden bestempeld als witwassen”, aldus Peter Vanvelthoven.Vanvelthoven wijst er ook op dat een Kaaimantaks zich richt op particulier vermogen in offshore-constructies en dus op geen enkele manier een antwoord kan bieden op belastingontduiking van ondernemingen zoals die naar boven kwam in de Luxembourg Leaks. sp.a is er ten stelligste van overtuigd dat de lasten op arbeid en ondernemen in ons land sterk kunnen dalen als er werk wordt gemaakt van een faire vermogenswinstbelasting, een Kaaimantaks en een bankentaks.