“In heel veel gezinnen is het huisdier een volwaardig lid van het gezin geworden”, stelt Rob Beenders vast. “Daarom wil ik voor een wettelijke regeling zorgen zodat ze samen met hun baasjes kunnen begraven worden.”

Hoe graag Vlamingen dieren zien mag blijken uit de volgende cijfers: één op vijf gezinnen heeft minstens één hond. Eén op vier minstens één kat. Samen is dat goed voor 770.000 honden en 1,16 miljoen katten. “Die huisdieren zijn voor veel mensen een echt deel van het gezin geworden”, zegt Rob Beenders. “Voor alleenstaanden en senioren zijn ze vaak echte compagnons. Afscheid nemen is dus zeer pijnlijk en moet met voldoende respect kunnen gebeuren.”

Wettelijk gezien is dat nog niet mogelijk. Tot nu toe is het nog altijd verboden de assen van een gecremeerde hond mee te geven in de kist of bij te zeten in het columbarium. Toch gebeurt dit al op sommige plaatsen. Daarom wil Beenders die wet veranderen. “Wij willen baasjes de mogelijkheid geven om samen met hun gecremeerd huisdier een grafconcessie af te sluiten, zodat ze legaal mee kunnen in de kist, bijgezet kunnen worden in het columbarium of samen uitgestrooid kunnen worden op de strooiweide. Eventueel met vermelding van de naam van het dier op de zerk of het grafplaatje.”

“Je moet zelf de keuze hebben om te bepalen wat er gebeurt na het overlijden van het huisdier. Begraven in de tuin mag alleen maar als de dieren minder dan 10 kg wegen, en niet iedereen heeft een tuin. In de meeste gevallen moeten huisdieren dan naar het vilbeluik. In sommige gemeenten zijn er wel begraafplaatsen voor dieren, maar dat is lang niet overal het geval. Waarom kunnen baasjes en huisdieren niet gewoon samen worden begraven op hetzelfde kerkhof?”

Om dit wettelijk in orde te brengen werkt Beenders samen met Els Robeyns aan een resolutie in het Vlaams parlement die de regering zal oproepen om het decreet ter zake aan te passen en huisdieren toe te laten op gewone begraafplaatsen. Ondertussen wil Beenders in Hasselt al een proefproject starten. “Ik zal over twee weken op de gemeenteraad voorstellen om te onderzoeken hoe we dit vorm kunnen geven.”