Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wijkt geen duimbreed af van de nieuwe dienstregeling van De Lijn, waarin geen ruimte meer is voor een bus in Zevendonk.

Uit: Gazet van Antwerpen, blz. 16 26/5/16

Vlaams Parlementslid JanBertels (sp.a) wilde van de minister weten of hij al een alternatief had voor de inwoners van Zevendonk, die vanaf september niet langer de stadsbus kunnen nemen. De Zevendonkse gemeenschap had eerder al aangegeven dat ze geen behoefte heeft aan een bus elk halfuur, maar dat een busverbinding met het centrum van Turnhout tijdens de spitsuren, ook op zaterdagen en tijdens schoolvakanties, noodzakelijk is om niet helemaal geïsoleerd te geraken.

Vraag en aanbod

Het antwoord dat Jan Bertels kreeg, doet vermoeden dat minister Weyts geen rekening wil houden met deze verzuchtingen. Ook niet na overleg met het stadsbestuur en met vertegenwoordigers uit Zevendonk. “De beslissing om Zevendonk niet meer te bedienen

binnen de wijk, werd genomen op basis van tellingen en analyses van de bezetting”, houdt Weyts vol. “De bedoeling van De Lijn is een ideaal net te ontwikkelen en uit te breiden, afhankelijk van de vraag in elke regio. Daarbij wordt getracht vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.”

De ingreep is volgens Weyts geen besparing, maar een optimalisatie. Er komen meer diensten op de grote lijnen. “Reizigers uit Zevendonk worden verwezen naar het versterkte aanbod op de N19.”

Eén toegeving deed De Lijn wel. Tijdens schooldagen kan de lijn 490 een ommetje maken tot aan de rotonde op de Tielendijk om scholieren af te zetten en op te halen. Maar daarmee zijn de bewoners van Zevendonk niet geholpen. Alternatieven zijn volgens de minister wel bekeken, maar niet beter bevonden. “Een rechttrekking van de route tussen Zevendonk en Turnhout zou ten koste gaan van de bediening van Schorvoort, waar significant meer reizigers gebruikmaken van de bus dan in Zevendonk.”

“De minister probeert een asociale besparingsmaatregel te verstoppen onder beloftes van extra bussen elders”, oordeeltJan Bertels. “Lijnen 435 en 490 worden uitgebreid omdat ze erg succesvol zijn. Dat heeft niets te maken met de terechte vraag van de inwoners van Zevendonk om hun laatste bus niet af te nemen.”

“In de gemeenteraad hebben we een motie gesteund, waarin we betreuren dat het huidige traject van stadslijn 1 niet behouden blijft”, vult gemeenteraadslidJan Van Otten (sp.a) aan. “Er moeten

minstens drie ritten heen en terug aangeboden worden. We hopen dat de minister alsnog met een degelijk alternatief komt. Hij heeft nog enkele maanden de tijd om dat te bedenken.”

Guy Van Nieuwenhuysen