Sinds 2012 bestaan er twee nieuwe verkeersborden, B22 en B23, die aangeven dat een fietser bij een rood verkeerslicht op bepaalde kruispunten naar rechts mag afslaan of rechtdoor mag rijden. Het Vlaams Gewest, agentschap Wegen en Verkeer, weigert de verkeersborden echter te plaatsen. Dat blijkt uit een antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a). 

Enkele steden en gemeenten, zoals Gent en Brussel, maakten wél reeds van deze mogelijkheid gebruik. Ook internationaal is er een tendens waarbij steeds meer steden op de kar springen. Zo wil Parijs tegen 2020 het aantal fietsers in de stad verdrievoudigen. Om de stad aantrekkelijker te maken voor tweewielers, mogen fietsers binnenkort op sommige plaatsen door het rode licht rijden. Dat moet het fietsverkeer vlotter laten verlopen. “Ook een stad als Antwerpen bijvoorbeeld verdient het om een volwaardige fietsstad te zijn.”, aldus Yasmine Kherbache. 

Rechts of rechtdoor door rood mogelijk maken zou fietsen efficiënter en aantrekkelijker maken. “Verkeerslichten zijn vaak geïnstalleerd om het autoverkeer te regelen, maar gelden momenteel vaak onnodig voor fietsers. Daardoor staan fietsers soms tot een vijfde van hun reistijd te wachten voor het rode licht, terwijl ze op een veilige manier kunnen doorrijden.“, stelt de Fietsersbond. 

Toch weigert minister Weyts dit in te voeren op de gewestwegen omwille van mogelijke “onduidelijkheid bij de weggebruikers”. Nederland, Duitsland en Frankrijk kennen nochtans een vergelijkbare regeling. “In geen enkele van die landen was er een toename van het aantal ongevallen vast te stellen”, zegt de Fietsersbond. “Als rechtsaf of rechtdoor door rood op een doordachte manier wordt ingevoerd, kan dat dus perfect veilig.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer laat weten de voorkeur te geven aan infrastructurele ingrepen. Gevraagd naar een overzicht van deze ingrepen antwoordde minister Weyts dat deze info niet wordt bijgehouden. “Het is duidelijk dat een echt fietsbeleid ontbreekt.”, aldus Yasmine Kherbache. "Uiteraard moet men steeds de voorkeur geven aan infrastructurele maatregelen", zegt Yasmine Kherbache. "Maar rechts afslaan door rood moet wel kunnen wanneer men ondanks de ruimtelijke mogelijkheden infrastructureel niets verandert of wanneer er geen ruimte is om infrastructurele maatregelen door te voeren."

In Antwerpen bijvoorbeeld heeft de Fietsersbond reeds minstens 50 kruispunten gedetecteerd waar het ‘rechts afslaan door rood’ zonder problemen mogelijk zou zijn. Yasmine Kherbache roept dan ook minister Weyts op om in samenspraak met de Fietsersbond werk van te maken van het plaatsen van de verkeersborden.