Positief, dat vinden wij ook, dat Kortemark het heft in handen neemt om de vroegere actie "met belgerinkel naar de winkel" toch zelf verder te zetten. Langs de andere kant: jammer dat dit wellicht de voornaamste poging is om fietsgebruik te stimuleren en de lokale middenstand structureel te helpen. 

Dit eerste hoeft niet te verbazen, dat wij - socialisten - dat zeggen. Immers, zolang we bij manier van spreken niet dubbel zoveel fietsen (of voetgangers) dan auto's in het straatbeeld tellen, is er volgens ons nog werk aan de winkel. 

Het tweede is toch wat opmerkelijker. Traditioneel gezien zijn socialisten niet de partners van de lokale middenstand. Als ik hier nu beweer dat we dat - in sommige omstandigheden - wel zijn, dan weet ik dat mensen zullen beweren dat we met een gespleten tong spreken. Zijn die socialisten dan niet dezelfden die achter het verhaal van de groepsaankoop voor bijvoorbeeld schoolgerief zitten. Inderdaad, dat is een spreidstand. Het betreft een onaangename afweging, temeer het besef er is dat anno 2017 een evidente kost , zoals schoolgerief toch is, voor sommige gezinnen echt weegt op het budget. Het is schrijnend dat er tegenwoordig een maatschappelijke vraag naar is. 

Langs de andere kant  hoop ik dat de lokale handelaars niets van deze actie hebben gevoeld. Voor de mensen die een soort innerlijk protest voelden opborrelen (wat doen die sossen nu weer?): misschien hebben ze deze keer niet de wagen genomen om in één of andere keten in het Mammoetcenter de nodige balpennen, geodriehoek en passer te kopen, maar met de fiets tot de lokale middenstand  gereden. Het excuus dat je voor een karton melk en een bak limonade niet anders kunt dan de wagen nemen, gaat voor schoolgerief volgens mij niet op.

Dat doet me dan denken aan iets anders, als je dan toch op de fiets zit. Hoe weinig mooie bomen staan er op gemeentelijke grond of langs gemeentelijke wegen? 

Op 21 september plannen we een bijeenkomst met gelijkgezinden en minder gelijkgezinden, iedereen is dus welkom, om te zien hoe mobiliteit in de toekomst moet aangepakt worden. De maand daarop zetten we leefomgeving op de discussieagenda. Daar kan ik gerust een boom opzetten over een boom, maar in OC Albatros laat ik het liever aan jullie over.  Groetjes en geniet van de kermis.