SP.A Haaltert betreurt de houding van de meerderheidspartij Open&Liberaal tijdens de gemeenteraad van 30 mei ’16 wegens hun gebrek aan loyauteit, visie en zin voor overleg.

Samen met SP.A en NVA Haaltert hebben we een beleidsnota en een budgettair meerjarenplan op de rails gezet dat we blijven verdedigen.

Blijkbaar is er één partij die, ondanks de vele mogelijkheden en pogingen tot intern overleg, zich hier niet meer kan in terug vinden zonder dat zij daar de inhoudelijke redenen voor opgeeft. Persoonlijke aanvallen horen daar niet bij en dienen boven de politiek te staan. Verkozenen en mandatarissen dienen enkel het belang van de bevolking te dienen. Juist voor dat algemeen belang betreurt de SP.A deze mistroostige vertoning die enkel tot doel heeft de uitvoering van het beleid te blokkeren samen met de oppositiepartijen CD&V en Open VLD.

Want wat is het alternatief? Een gemeentelijk beleid dat niet meer kan uitgevoerd worden terwijl er nog vele werven op stapel staan ten dienst van de bevolking met de nodige budgetten daar tegenover.

Nog vele werven op stapel

In 2016 is het bestuur begonnen aan de tweede helft van haar bestuursperiode. Heel wat projecten werden reeds op de sporen gezet. Het is van groot belang ze verder uit te werken en in de praktijk te brengen.

De uitdagingen zijn immers groot:

  • Duurzame mobiliteit door te investeren in fietspaden en verzorgde wegen,  de ontwikkeling van groene ontmoetingsplaatsen en speelruimten en het opwaarderen en energiezuinig maken van openbare verlichting en gebouwen voor kinderopvang en verenigingen voor jong en oud…
  • Er is een meer dan verdubbeld budget van 50.000 euro voor energiebesparende premies zodat nog meer gezinnen hiermee hun energiefactuur kunnen drukken. We merken dat dit een belangrijke stimulans is om te investeren in een energiezuinige woning. Bovendien ondersteunt het onze lokale economie.
  • Prioritair zijn ook de sociale uitdagingen en armoedebestrijding. We willen de komende jaren  blijven inzetten op de realisatie van sociale woningen. In 2014 werd al een eerste aanzet voor sociale woningbouw gegeven met de aankoop van het oude schoolgebouw in de Hooglareweg (Ede) door SHM Dewaco. In 2015 kocht SHM Dewaco een grond aan in Heldergem, SHM Denderstreek kocht een appartementsgebouw in de Beekstraat in Kerksken, goed voor 8 woningen.
  • Er wordt ingezet op de uitbouw van het Huis van het Kind, net als de organisatie van (buitenschoolse) kinderopvang. Daarnaast willen we openbare dienstverlening nog meer voor iedereen toegankelijk maken, door onder andere de uitbouw van lokale dienstencentra. In het Sint-Martinusheem in Kerksken en met de aankoop van het oud gemeentehuis in Heldergem voldoen we aan beide doelstellingen.
  • Alle subsidies voor verenigingen zijn behouden. In Denderhoutem is er de uitbouw voorzien van de muziekschool met een multifunctionele evenementenzaal, en zijn we volop bezig met de onteigeningen voor de aanleg van buitensportterreinen aan de sporthal.
  • Het Terlindenplein, de pastorijtuin en de parking aan het pastorijplein in Denderhoutem zouden dit jaar geherwaardeerd worden en met dit punt op de gemeenteraad is een subsidie gemoeid van 70.000 euro. Indien dit niet beslist geraakt op de gemeenteraad, verliezen we dus deze subsidie…

Maar blijkbaar verkiezen sommige politieke partijen dus een standstill.

Kunnen of willen ze niet mee met de sociale en duurzame investeringen die iedereen ten goede komen? Willen ze tegen de bevolking niet uitleggen dat koken geld kost en dat diezelfde politieke partijen vanuit de Vlaamse en federale regering reeds een enorme hypotheek op de gezinnen en de gemeenten hebben gelegd? De federale taks shift is immers niet alleen een belasting- en factuurverhoging voor al wie verbruikt (BTW-verhoging op elektriciteit, de Turtel- of Tommeltaks, de afschaffing van gratis water en elektriciteit, de indexsprong en langer werken voor minder loon) maar deze taks shift treft ook de inkomsten van de gemeente met 80.000 euro in 2017 en meer dan 500.000 euro in 2020.

Andere maatregelen die door diezelfde oppositiepartijen zijn beslist met een impact op de gemeentelijke financiën voor meer dan 500.000 euro zoals de brandweerhervorming en de vermindering van subsidies en compensaties.

Ook zijn er bijkomende facturen voor het OCMW wegens meer aanvragen voor een leefloon (voor jongeren die uit hun werkloosheid of wachtuitkering van de RVA verliezen) en de opvang van vluchtelingen. Desondanks deze bijkomende lasten is het budget van het OCMW gestegen van 2.878.010 euro in 2014 naar 3.214.993 euro in 2016.  Deze middelen zijn immers meer dan nodig omdat de Vlaamse en federale factuurregeringen meer mensen in armoede duwen met hun asociaal beleid zonder enig perspectief op beterschap.

Tegen de stroom van de Vlaamse en federale factuurregeringen in, moeten we blijven investeren in gezinnen, verenigingen, publieke dienstverlening en infrastructuur. Wij kiezen dus niet voor een non-beleid.