De Kringwinkel zorgde in 2013 voor een milieuwinst van meer dan 65.000 ton CO2, goed voor de verwarming van maar liefst 26.848 huishoudens. Bijna de helft van deze goederen werd opnieuw verkocht in een van de 118 Kringwinkels. De Kringwinkel zamelt niet alleen meer in, maar slaagt er ook in meer goederen een tweede kans te geven. Zo draag je bij tot een beter milieu door lokaal goederen opnieuw te gebruiken.

Maar dat is niet alles, want je zorgt tegelijkertijd ook meer voor tewerkstelling in eigen regio voor mensen die elders moeilijk aan de slag kunnen. Wat je uitgeeft gaat integraal naar de creatie van jobs voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt en naar de werking van De Kringloopwinkel zelf.

Bovendien streeft De Kringloopwinkel ernaar om altijd een uitgebreid aanbod te voorzien voor mensen die het financieel moeilijker hebben. Dankzij samenwerking met OCMW’s en armoedeorganisaties wil De Kringloopwinkel iedereen de kans geven om voordelig kledij, huisraad of een fiets te kopen.

Meer info op www.dekringwinkel.be