Stel, je woont in Anderlecht, maar je zoon gaat naar school in Dilbeek, vlakbij de gewestgrens. Dan kan je zoon tijdens de paasvakantie niet naar een VGC speelplein, want hij gaat niet naar een Brusselse school.

Jef: ‘Een Nederlandstalig kind dat in het Brussels gewest woont maar een paar honderd meter over de grens naar school gaat, kan niet naar de speelpleinen van de VGC. En dat alleen maar omdat zijn school niet in het gewest ligt. Dat kan niet.’

Jef Van Damme kaartte het aan bij Collegelid Vanhengel. De toegangsregels tot VGC-speelpleinen worden herbekeken.

 

Foto: Kinderen op het podium tijdens IloveMay 2015 Brussel