Het verkeer is te snel, te druk, te gevaarlijk, te moeilijk, te verwarrend,… en er komen maar woningen en straten en winkels en appartementen bij. Het ontwarren van de mobiliteitsknoop wordt zo met de dag complexer, want niet gepland!  En toch wachtte ons gemeentebestuur 5 jaren vooraleer uiteindelijk op te starten met het vernieuwen van ons gemeentelijk mobiliteitsplan. Sp.a-Kortessem drong hier sinds medio 2012 al meermaals tevergeefs op aan.  Het studiebureau is nu ondertussen toch aangeduid en aan de vooravond van 2018 keurde de gemeenteraad ook het organiseren van een enquête goed. Volgens sp.a-raadslid Ellen Hoebrechts een goed, maar te beperkt participatietraject voor de inwoners van onze gemeente…

“Sp.a wenst meer betrokkenheid van de Kortessemnaren” stelde Ellen Hoebrechts.  “De  huidige gemeentelijke begeleidingscommissie voor mobiliteit bestaat amper uit de burgemeester, de schepen van  mobiliteit, twee Kortessemse ambtenaren en enkele ambtenaren vanwege de hogere overheden. De echte deelnemers aan de mobiliteit in Kortessem, n.l. de eigen inwoners zijn hierin nergens vertegenwoordigd! Het is nochtans het enige orgaan om echte overlegparticipatie te realiseren”  “Sp.a-Kortessem stelt voor om de commissie uit te breiden met afgevaardigden van de gemeenteraadsfracties, afgevaardigden van de verschillende  adviesraden, van de scholen, van de grote verenigingen (o.a. voetbalclubs en wielerclubs,…).” 

Ons voorstel werd door CD&V en N-VA spijtig genoeg afgekeurd!  De wetgever verplicht nochtans duidelijk dat bij het vernieuwen van een mobiliteitsplan, het uitwerken van een participatietraject noodzakelijk is! Voor sp.a is de betekenis van “participatietraject” (interactie!) méér dan het organiseren van een online-enquête (enkelrichting)!

Het tekort aan participatie is tijdens deze legislatuur in Kortessem een fundamenteel knelpunt.  Voor sp.a-Kortessem een prioritair aandachtspunt in aanloop naar volgende legislatuur!