Sinds 1986 wordt de MUG-helikopter uitgebaat door het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening te Brugge, een private vzw. De MUG-helikopter biedt een permanente beschikbaarheid tussen zonsopgang en zonsondergang, 7 dagen op 7. Vertrekkend vanuit zijn basislocatie, in het AZ Sint-Jan in Brugge, kan de MUG-helikopter binnen een tijdspanne van 15 minuten landen in heel West-Vlaanderen, een groot stuk van Oost-Vlaanderen en in Zeeland (Nederland).

De mugheli redt mensenlevens maar wie redt de mugheli?

Het aantal interventies van de MUG-helikopter op jaarbasis loopt op tot 700 waarvan 85% primaire interventies en 15% transporten tussen ziekenhuizen. In tegenstelling tot de MUG-diensten via de weg krijgt de MUG-helikopter geen enkele federale subsidie. Nochtans betalen patiënten die meevliegen met de MUG-helikopter hetzelfde tarief als patiënten die met een ambulance worden vervoerd.

De bevoegde minister moet nù met oplossingen over de brug komen - Annick Lambrecht

De jaarlijkse kostprijs van de MUG-helikopter loopt op tot 650.000 euro. De problemen rond de financiering slepen al jaren aan. De financiering gebeurt voor een belangrijk deel door de provincie West-Vlaanderen, maar dit wordt door verschuivende bevoegdheden steeds moeilijker. De West-Vlaamse provincieraad stemde in januari unaniem voor een motie die een basisfinanciering eiste van de federale overheid. Naast de provincie dragen veel West-Vlaamse gemeenten en ook enkele Oost-Vlaamse randgemeenten jaarlijks bij. Ook het Nederlandse Sluis en Terneuzen betalen een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast wordt een beroep gedaan op sponsoring alsook individuele giften.

De MUG-helikopter heeft zijn nut bewezen. Door het inzetten van de MUG-helikopter worden jaarlijks gemiddeld 40 extra mensenlevens gered, dit zowel op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn door een slecht wegennetwerk als in zeer dicht bevolkte gebieden waar er veel verkeer is. De bevoegde minister Maggie De Block moet nù met oplossingen over de brug komen.