John Crombez vroeg woensdag tijdens de Kamercommissie klaarheid over de pensioenen van 50-plussers. "Mensen die over een paar maanden met pensioen gaan weten niet wat er gaat gebeuren", zei hij dinsdagvanavond in Terzake. "Je moet hen zeggen wanneer ze kunnen gaan en hoeveel ze zullen krijgen. Maar dat kan vandaag niet omdat er geen visie is."

Er blijft onduidelijkheid over de pensioenen van mensen die na een lange carrière hun werk verliezen na hun vijftigste. "Heb je veertig jaar gewerkt, dan bestaat nog altijd de kans dat je pensioen gaat verliezen. Langer werken is meer verdienen, geldt niet voor mensen die zeer vroeg begonnen zijn."

Wie bijvoorbeeld op zijn achttiende begon te werken en aan het einde van zijn carrière in brugpensioen belandt, bouwt in die laatste jaren geen extra pensioen op. "Dat is een schande. Tegen iemand die op zijn achttiende in de bouw begon zeg je dat hij minder krijgt, terwijl rechters en hoge ambtenaren extra pensioen krijgen. Wraakroepend."

De John Crombez hekelt vooral de onduidelijkheid die er heerst. "Mensen die heel lang gewerkt hebben en binnen een paar maanden met pensioen gaan, weten niet wat ze zullen krijgen. Er worden voortdurend nieuwe dingen gelanceerd. Er is al maanden onduidelijkheid. Er wordt veel gebakkeleid en niemand weet wat er gaat gebeuren. Dat is wat de mensen ongerust maakt."