“De Commissie heeft eindelijk gebruik gemaakt van een financiële stok achter de deur om lidstaten die elke solidariteit weigeren een krachtig signaal te geven”, zegt Kathleen Van Brempt.

De Europese Commissie heeft de portefeuille voor de Europese cohesiefondsen voor na 2020 bekend gemaakt. "En dat is toch een verrassing,” zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt. "De lidstaten die steeds geweigerd hebben om vluchtelingen op te vangen, krijgen merkbaar minder middelen, terwijl landen in Zuid Europa, die wel inspanningen hebben gedaan méér middelen ontvangen. De Commissie heeft eindelijk gebruik gemaakt van een financiële stok achter de deur om lidstaten die elke solidariteit weigeren een krachtig signaal te geven. Landen als Hongarije, de Tsjechische republiek, Estland en Lithouwen verliezen 24 procent. Polen verliest 23 procent, wat op zeven jaar tijd 19,5 miljard bedraagt. Italië ziet de bijdrage dan weer stijgen met meer dan 6 procent, Griekenland zelfs met 8 procent.”

Een en ander heeft te maken met nieuwe criteria die de Commissie heeft gebruikt, waartoe nu ook klimaatbeleid én de opvang en integratie van vluchtelingen behoren. “Dat verklaart wellicht niet alle verschillen, maar het is toch duidelijk dat wie zich tijdens de vluchtelingencrisis niet solidair heeft betoond daar nu de rekening voor gepresenteerd krijgt. Dat kunnen wij alleen maar toejuichen. België verliest, tegen de verwachtingen in, nagenoeg geen middelen uit de fondsen. Mogelijk komt dat omdat de opvang van vluchtelingen door ons land in realiteit toch veel guller is dan wat de bevoegde staatssecretaris voortdurend laat uitschijnen,”’ aldus Van Brempt