Sabam vraagt geld aan bibliotheken waar voorgelezen wordt aan kindjes. “Terwijl het beleid alles doet om leesbevordering te stimuleren gaat Sabam dat ontmoedigen. Hallucinant”, zegt Vlaams sp.a-Parlementslid Yamila Idrissi. Ze zal minister van Cultuur Schauvliege hierover interpelleren.

De Vlaamse bibliotheken luiden vandaag de alarmbel. Sommigen onder hen kregen reeds een telefoontje van Sabam met de vraag om auteursrechten te betalen voor de voorleesuurtjes die ze organiseren. Voor Sabam is het duidelijk, ook wie voorleest moet auteursrechten betalen.

“Deze eis is te absurd voor woorden en bijzonder nefast voor het bevorderen van het lezen bij vooral jonge kinderen”, zegt Yamila Idrissi. “Heel wat Vlaamse bibliotheken organiseren momenten waarbij kinderen uit de gemeente kunnen komen luisteren naar verhaaltjes. Voorleesmomenten brengt kinderen naar de bibliotheek en zorgt er voor dat ze op een leuke manier kennis maken met boeken en lezen.”

De bibliotheek van Dilbeek kreeg al de vraag van Sabam en rekende uit dit een meerkost van 250 euro per jaar zou bedragen. Dit is een bijzonder hoog bedrag voor een activiteit dievolledig steunt op vrijwilligers. Vooral voor kleine bibliotheken is dit een onoverkomelijke last.

“Het laten verdwijnen van de voorleesmomenten in de Vlaamse bibliotheken zou haaks staan op de beleidsinitiatieven die minister Schauvliege en minister Smet nemen op vlak van cultuureducatie. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat de Minister het metdeze praktijken eens is. Sabam straft nu bibliotheken die voorlezen aan kinderen, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Ik ben dan ook van plan haar hierover te ondervragen in het parlement”, besluit Idrissi.