Wie werkt heeft ook recht op "quality time" oftewel vakantie! En dat mag niet afhangen van inkomen of overijverige werkgevers... 

Aan alle arbeiders, bedienden, huismannen en -vrouwen, leerlingen en studenten, neem de tijd om even te genieten!  Want in dit leven komt het er op aan om actief je dromen na te streven en trachten waar te maken. Hoe of met wie je dat doet bepaal je zelf! Dat is de luxe waarin we leven, mede dankzij Sp.a, De Voorzorg en ABVV!