Het voorstel van de oppositiepartijen CD&V en CL-VLD om de belastingen te verlagen naar 6.5%, is een voorstel waar in principe geen enkele partij tegen kan zijn. 

Natuurlijk wil iedereen de belastingen verlagen maar laat ons nu eens eerlijk zijn. Het is immers gek dat in het midden van het jaar, dergelijk voorstel op de proppen komt. Er is nog geen jaarrekening van 2015 vastgesteld, laat staan dat het budget voor 2017 al in opmaak is. 

Zou het kunnen dat een populistisch voorstel zich opdringt omdat sommige partijen al aan verkiezingen denken? Zou het kunnen dat de oppositie een wig probeerde te drijven binnen de huidige coalitie Zou het kunnen dat men wil voorkomen dat de meerderheid haar beloftes die ze maakte, kan nakomen?

Want daar komt dit voorstel op aan. Men wil wel de belastingen verlagen, maar men houdt ten eerste geen rekening met de kosten die de komende jaren nog eens éxtra naar de gemeenten komen. 

De federale taks shift treft immers ook de inkomsten van de gemeente met 80.000 euro in 2017 en meer dan 500.000 euro in 2020. Andere maatregelen met een impact op de gemeentelijke financiën voor meer dan 500.000 euro zijn bijvoorbeeld de brandweerhervorming en de vermindering van subsidies en compensaties.

Ook zijn er bijkomende facturen voor het OCMW door meer aanvragen voor een leefloon (voor jongeren die  hun werkloosheids- of wachtuitkering van de RVA verliezen), en de opvang van vluchtelingen. Desondanks deze bijkomende lasten is het budget van het OCMW gestegen van 2.878.010 euro in 2014 naar bijna 3 215 000 euro (3.214.993 euro) in 2016.

Kunnen of willen de oppositiepartijen samen met Open & Liberaal niet mee met de sociale en duurzame investeringen die iedereen ten goede komen? Willen ze tegen de bevolking niet uitleggen dat koken geld kost? 

Een belastingverlaging biedt geen voordeel voor bijvoorbeeld hardwerkende alleenstaande ouders met kinderen ten laste. Met een belastingverlaging kiezen we dus voor een  asociaal beleid in Haaltert zonder enig perspectief op beterschap. 

Met belastingen waartoe de sterkste schouders het meeste bijdragen moeten we dus investeren in gezinnen, verenigingen, publieke dienstverlening en infrastructuur. Deze investeringen in Haaltert en in alle inwoners van groot-Haaltert, vormen de basis van het beleidsakkoord. 

Denk maar aan de hernieuwde Heldergemstraat en haar zijstraten, aan de realisatie van het Huis van het Kind, aan de uitbouw van een lokaal dienstencentrum in Heldergem, aan de aankoop van het Sint Martinusheem in Kerksken en het oud gemeentehuis in Heldergem, allebei ten dienste van de verenigingen.
Denk maar aan de eerste sociale woningen in Kerksken en in Ede, de premies voor energiebesparende maatregelen, een nieuwe buitenschoolse kinderopvang, gronden voor de jeugd in Haaltert, de bouw van de concertzaal in Denderhoutem, de heraanleg van onder andere het pastorijplein in Denderhoutem…

Allemaal afspraken die SP.A samen met nv-a wil naleven en op dit elan nog enkele jaren wil verdergaan. En daarvoor hebben we inderdaad onze verantwoordelijkheid moeten opnemen en moeten we die ook blijven opnemen. En laat de oppositie nu weer niet zeggen dat dit prestigeprojecten zijn, want als goedkope en publieke toegang tot sport en cultuur; en de promotie van  vrije tijd en kinderopvang òòk al prestige zijn, dan is het slecht gesteld met het sociaal geweten van de oppositiepartijen.

Als sp.a willen we niet besparen op investeringen in onze gemeente die ten goede komen van ìedereen, ten koste van een belastingverlaging waarvan nìet iedereen, en zeker niet de kwetsbare en kansarme gezinnen, het verschil zullen voelen.