‘Pesten is iets van alle tijden, en we kunnen het wellicht nooit helemaal verbannen. Maar als we niets zouden doen kan het uit de hand lopen. Een sterk pestbeleid is daarom cruciaal’, vindt Leuvens schepen van onderwijs Mohamed Ridouani (SP.A).

Volgens de signalen die hij vanuit de verschillende Leuvense scholen krijgt, zijn er in Leuven geen grote problemen met pesters. Toch is het voor Ridouani een van de belangrijkste punten in zijn beleid. ‘Als een kind gepest wordt, is dat nefast voor zijn toekomst. Het vreet aan het zelfbeeld van een kind en dat draag je voor altijd mee. Ouders liggen daar ook wakker van. We moeten alles doen wat we kunnen om pesten te vermijden’, zegt hij.

In Leuven loopt een groot aantal projecten die preventief werken tegen pesten. Zo wordt in de Sint­ Norbertusschool en SKLO gewerkt met het project Keicoole Kids in de Schools en loopt in andere scholen het project Art for Well Being. Ook het Museum M heeft een aanbod tegen pesten. In Don Bosco, Terbank, Blauwput en de Mozaïek loopt sinds het begin van het schooljaar het project KIVA. ‘KIVA is een project afkomstig van Finland’, zegt Ridouani. ‘Het focust op de groep en de kracht van die groep. Het schenkt ook aandacht aan de ontwikkeling van gevoelstaal. Kinderen leren hun gevoelens onder woorden brengen en opkomen voor zichzelf en anderen. We testen het pas sinds dit jaar, maar het blijkt nu al enorm positief te werken. Internationaal is al bewezen dat KIVA het pestgedrag met een derde vermindert. Ik hoop het project te kunnen uitbreiden naar meer scholen in Leuven.’ Verder ondersteunt de stad de scholen om een beleid te ontwikkelen voor het geval pestgedrag zich voordoet.

Volgens Ridouani is het vooral belangrijk dat kinderen zich goed voelen op school. ‘Pesten voorkom je niet alleen door lessen en workshops’, zegt hij. ‘We moeten maken dat kinderen in een fijne omgeving naar school kunnen, en er zich gelukkig voelen. Een kind dat gelukkig is, gaat automatisch minder pesten.’

HSB

© 2015 Corelio (Het Nieuwsblad)