Vandaag wordt duidelijk hoeveel miljoenen de regering-Michel moet vinden. Volgens het monitoringcomité zou het om 2,1 tot mogelijk 2,7 miljard gaan. Dat komt vooral omdat de belastinginkomsten veel lager uitvallen dan verwacht. “En dat komt heus niet omdat FOD Financiën er maar niet in slaagt correcte ramingen af te leveren, zoals Van Overtveldt beweert”, zegt Meryame Kitir. “Het is flauw en onheus dat hij de verantwoordelijkheid van zijn eigen falen bij anderen legt."

Kitir wijst erop dat zowel de FOD Financiën als het Rekenhof de minister het voorbije jaar meermaals attent maakten op overdreven optimistische inschattingen van de minister. “Maar telkens sloeg hij die in de wind."

Kitir haalt enkele concrete dossiers aan. "In het kader van de tax shift verlaagde de regering de btw op scholenbouw van 21 naar 6 procent. In de begroting wordt hier een inkomst van verwacht, terwijl zowel Financiën als het Rekenhof waarschuwden dat deze maatregel net geld zal kosten - 100 miljoen euro met name."

Ook bij de Kaaiman sloeg Van Overtveldt de waarschuwingen in de wind. “Bij de regeringsvorming werd daar een opbrengst van 120 miljoen uit verwacht, maar bij een eerstvolgende begrotingsronde pompte Van Overtveldt dat op tot 460 miljoen. Volgens Van Overtveldt gebeurde dat op basis van berekeningen door de FOD Financiën, maar uit intern mailverkeer blijkt diezelfde FOD daar net uiterst sceptisch over. De schuld bij de ambtenaren leggen terwijl je als minister zelf ramingen oppompt en opmerkingen in de wind slaat, is niet alleen heel kleintjes. Het is vooral het bewijs dat Van Overtveldt geen goede huisvader is. Als de minister op deze manier blijft werken, blijft de begroting een zorgenkind."