Sp.a Leuven stelt speerpunten mobiliteitsprogramma voor

Groene fietsboulevards door Leuven en de deelgemeenten, een app om mankementen op straat, zoals losliggende tegels of putten in het asfalt door te geven, buurtparkeren en mobiliteitsplannen in de deelgemeenten: het is maar een greep uit het uitgebreide mobiliteitsprogramma waarmee sp.a Leuven naar de kiezer trekt. “Een leefbare stad, met gezonde lucht, veilige straten en minder autoverkeer: daar kiezen wij voor”, zeggen Mich De Winter, Bert Cornillie, Maarten Verbiest, Lothe Ramakers en William Trappeniers, allen kandidaten voor sp.a Leuven bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Veilig wandelen en fietsen in gezonde lucht, plekken om elkaar te ontmoeten, meer groen en pleinen… Een gezonde stad op mensenmaat, dat is het opzet van het mobiliteitsprogramma van sp.a Leuven. Het verkeerscirculatieplan dat een kleine twee jaar geleden ingevoerd is, was al een grote stap in die richting en één van de grootste mobiliteitsingrepen van de voorbije decennia.

Fietsboulevards

“Op het circulatieplan kunnen we verder bouwen”, zegt Mich De Winter. “Het heeft de binnenstad voor voetgangers en fietsers veiliger gemaakt, waardoor er ook meer verplaatsingen op die manier gebeuren. Nu willen we versneld werk maken van een fietsnetwerk om veilig en aangenaam van en naar de deelgemeenten te fietsen dat bestaat uit vrijliggende fietspaden waar je zo weinig mogelijk gemotoriseerd verkeer tegenkomt. Met bijvoorbeeld het Jan Vranckxtracé, het Lijnloperspad en het Dijlepad ligt er al een deel van dat netwerk. Nu willen we die fietsboulevards uitbreiden en de missing links aanpakken. De fietsboulevard via Park Belle Vue en de fietstunnel onder de Tiensesteenweg is de volgende grote stap.”

Overdekte fietsstallingen in de buurt

Hoe meer mensen zich met de fiets verplaatsen, hoe meer fietsen er gestald moeten worden. “Dat is niet altijd eenvoudig als je in een rijhuis of appartement woont”, zegt Lothe Ramakers. “Er staan al heel veel fietsstallingen in de stad. Er moeten nog extra stallingen komen en die willen we aanvullen met afsluitbare en veilige fietskluizen. Ook buurtfietsstallingen, bijvoorbeeld bij een buurtbewoner die zijn garage daarvoor beschikbaar wil maken, willen we aanmoedigen. Dat soort fietsstallingen kan een vast aanbod worden binnen het Kom Op Voor Je Wijk-project, bijvoorbeeld door innovatieve systemen om ruimte veilig te delen aan te bieden.”

Zerotolerantie voor putten en losse tegels

Daarnaast wil sp.a Leuven ook een app ontwikkelen waar je gemakkelijk mankementen aan de weg mee kan melden. “Losliggende tegels in het voetpad, putten in de rijbaan of een obstakel op het fietspad: we moeten er een nultolerantie voor hanteren”, zegt William Trappeniers. “Daarom willen we het online meldpunt dat momenteel bestaat ombouwen tot een app, vergelijkbaar met het Brusselse Fix My Street. Elke melding kan dan snel opgelost worden door mobiele teams van de technische dienst. Via de app krijg je dan de boodschap dat het probleem is aanpakt.”

Mobiliteit in de deelgemeenten

Na de binnenstad is het ook tijd om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de deelgemeenten te verbeteren. “Het sluipverkeer moet uit de woonwijken, waar we een zone dertig en een verbod op vrachtverkeer willen. Er moet meer ruimte zijn voor voetgangers en fietsers, zodat de leefkwaliteit verbetert”, zegt Bert Cornillie. “Daarom willen we met de inwoners samenwerken aan een betere, gezondere en veiligere verkeerssituatie in hun wijken.”

De parkeerdruk in de woonwijken is hoog. “Die willen we opvangen door enerzijds bezoekers aan te moedigen om in ondergrondse of randparkings te parkeren, en anderzijds door in te zetten buurtparkings”, zegt Maarten Verbiest. “Parkings van de universiteit of bedrijven staan ’s avonds en in het weekend vaak leeg, net wanneer inwoners een plek nodig hebben om hun wagen te zetten. Zo’n netwerk van buurtparkings, waar inwoners hun auto kwijt kunnen, zal er mee voor zorgen dat we straten autoluw kunnen inrichten, met meer groen, zitmeubilair en speelplekken.”

Het volledige mobiliteitsprogramma wordt binnenkort samen met de rest van het kiesprogramma bekend gemaakt.