Met Jij maakt Morgen heeft sp.a de afgelopen maanden bergen werk verzet. “We zijn de boer opgegaan en hebben naar honderden mensen geluisterd, binnen en buiten de partij, en gepraat over verschillende thema’s”, opende Crombez. “Vandaag zien we daar de eerste resultaten van: zo hebben we beslist dat zorg een recht moet zijn voor álle jongeren; dat inkomen een inkomen is, vanwaar dat ook komt, en dat iedereen eerlijk moet bijdragen.”

De strijd tegen terreur en het soms moeilijke samenleven in diversiteit stonden centraal in Crombez’ speech. sp.a ontwikkelde een 4-puntenplan om onze veiligheids- en inlichtingendiensten efficiënter te maken. De sleutel? Centralisatie. Van inlichtingen en van diensten. Zo pleit Crombez voor 1 superdatabank waar meldingen van radicalisering worden opgenomen net als wapens en vertrokken strijders én 1 centraal commando die alle veiligheids- en inlichtingendiensten leidt.

Om onder meer de strijd tegen radicalisering aan te gaan en een héchte gemeenschap te vormen, wil Crombez de 3 miljard euro die KBC terugbetaalt, volledig investeren in nabijheid. “Jongeren hebben nood aan hoop en perspectief. Dat betekent dat we moeten investeren in onze straten en wijken. Daar begint het. Met die 3 miljard kunnen we steden en gemeenten opnieuw de nodige ademruimte geven. Laat ons het geld van de bank van hier investeren in de mensen van hier.”

Crombez benoemde ook de problemen van een diverse samenleving, maar zette de problemen om in een boodschap van hoop. “Wij socialisten gaan uit van een positief mensbeeld en van hoop. Blijkbaar is dat geen evidentie meer. Die strijd moeten we voeren. Vlaanderen is gekleurder dan ooit en zit vol progressieve stemmen. Hén moeten we nu versterken om taboes te doorbreken. Hoe meer wij hun partner zijn, hoe sterker zij in hun schoenen staan.”

Op ons congres hebben we ook het resultaat van de rondes jongerenwelzijn en fiscaliteit voorgesteld.

Tijdens een open debat kon iedereen aanwezig aanvullingen of verbeteringen aanbrengen op de voorgestelde teksten.

De goedgekeurde teksten kan u hier terugvinden: teksten Jong zijn en Eerlijke fiscaliteit.

Deze teksten vormen de basis van ons politieke werk van de komende maanden en jaren.

Maar hier stopt het niet. De volgende weken gaan we met nieuwe thema’s aan de slag.

Blijf ons volgen op www.s-p-a.be/jijmaaktmorgen