Leuven wordt nog zorgzamer, nog groener, nog welvarender

De laatste jaren ontpopte Leuven zich van een ingedommelde provinciestad aan de onzichtbare Dijle tot een wereldstad in pocketformaat waar het heel goed wonen is. “Onze stad is in volle groei en de verandering is volop bezig. Dat ziet en voelt iedereen. Het brengt ook uitdagingen met zich mee”, zegt kandidaat-burgemeester voor sp.a Leuven Mohamed Ridouani. “We kijken vol vertrouwen vooruit, omdat we de ervaring hebben om samen met vele anderen vernieuwende oplossingen te vinden die Leuven verbeteren. Onze stad is klaar om één van de meest zorgzame, groene en welvarende steden van Europa te worden. En dat doen we zonder iemand achter te laten. Wij staan voor positieve verandering en doen dat door te vernieuwen, te versterken en te verbinden.”

De voorbije jaren is Leuven er met grote sprongen op vooruit gegaan. “Ik denk dat niemand dat kan ontkennen”, vertelt kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani. “Het maakt me trots, om te zien hoe Leuven veranderd is, en dat ik daar samen met zoveel anderen aan werk. Niet alleen is op verschillende plaatsen in de stad het uitzicht compleet veranderd, ook qua sfeer is Leuven volop in beweging. Daar kan je niet naast kijken. Het gevoel dat veel mogelijk is, leeft in de stad.”

Leuven is uitgegroeid tot misschien wel de populairste stad in Vlaanderen. “15.000 extra inwoners, 15.000 extra studenten, 15.000 extra arbeidsplaatsen en dat allemaal op 15 jaar tijd. We zijn gegroeid tot een stad die prijzen ontvangt voor duurzaamheid en leefbaarheid, tot een stad die volgens Europa één van de acht ideale steden is, tot de jeugdstad van Vlaanderen, tot een plaats waar we zorg dragen voor elkaar. En dat is iets wat je niet op het conto van één persoon kan schrijven, maar wat je enkel samen kan bereiken door de krachten te bundelen”, zegt Ridouani.

Leuven morgen

Op de nieuwjaarsreceptie blikken Ridouani en de ganse ploeg van sp.a Leuven vooruit, naar het Leuven van morgen. “De Leuvenaar heeft ondervonden dat we gedurfde keuzes maken, dat we weten welke verandering werkt en hoe we onze stad vernieuwen en versterken. We laten niet zomaar wat ballonnetjes op. Wij voeren onze ideeën uit. Kijk maar naar Hal 5, de Abdij van Park, de renovatie van al onze sociale woningen, de hele Vaartkom, het uitgebreide cultuuraanbod, het vele groen dat er is bijgekomen, het succes dat het Buddy-project is geworden… Dat willen we verder zetten, de stad blijven verbeteren en de uitdagingen krachtdadig en slim aanpakken, samen met zoveel mogelijk geëngageerde Leuvenaars.”

Ridouani ziet vier grote uitdagingen voor het Leuven van morgen, uitdagingen die te maken hebben met het succes en de groei die Leuven doormaakt. “Voor gedetailleerde uitspraken over ons verkiezingsprogramma is het te vroeg. De prioriteit is op dit ogenblik nog altijd de stad besturen. De  komende maanden werken we met heel veel mensen aan een ambitieus en sterk programma voor Leuven. Toch zijn deze vier uitdagingen al duidelijk. En daar willen we slimme en vernieuwende antwoorden op bieden.”

  • Een thuis voor iedereen

De stijgende vraag naar huisvesting maakt wonen er niet goedkoper op. We leggen ons niet neer bij de hoge vastgoedprijzen. Leuven moet een stad zijn voor iedereen, wat je budget om een woning te kopen of te huren ook is. De laatste twintig jaar hebben we een enorme inhaalbeweging gemaakt om zo veel mogelijk aan die vraag te voldoen, door zwaar te investeren.

Om de betaalbaarheid van huisvesting te verbeteren, willen we een stop op de verkoop van stadsgronden en gaan we zelfs gronden bij verwerven. Die stellen we via erfpacht goedkoper ter beschikking aan Leuvenaars. Projectontwikkelaars verplichten we om meer betaalbare woningen te bouwen. En we richten een stedelijk verhuurkantoor op, dat eigenaars stimuleert om hun woningen betaalbaar te verhuren.

  • Leefbare buurten

Een echte thuis gaat verder dan een enkel een woning. De hele buurt en zelfs de stad maakt van Leuven je thuis. Voldoende groen in de buurt, veilige, propere straten, winkels, scholen, cafés: stuk voor stuk spelen ze een belangrijke rol in een fijne buurt. We hebben de afgelopen jaren enorm veel groen bij geplant, in de vorm van parken, straatbomen en gevelgroen. Die vergroening zetten we drastisch verder, zoals bijvoorbeeld met Park Belle Vue.

Ook het verkeer bepaalt de leefbaarheid van je buurt. Met het circulatieplan hebben we een grote stap gezet naar meer ruimte en veiligheid voor voetgangers en fietsers, door het autoverkeer beter te organiseren en verschillende delen van de stad autoluw te maken. Verkeersveiligheid, in de eerste plaats voor voetgangers en fietsers, is onze prioriteit. We investeren in brede voetpaden, comfortabele fietspaden en goed publiek domein. Ons uitgangspunt is dat het voor kinderen veilig moet zijn om in onze stad te wandelen, te fietsen, te spelen. Want dan is het veilig voor iedereen.

  • Stad met schwung

Er beweegt veel in Leuven. Sinds een aantal jaren is er veel mogelijk en heerst er een sfeer die je eerder in steden als Kopenhagen of Barcelona verwacht. Zoals in Hal 5, een nieuwe ontmoetingsplek in Kessel-Lo, of de Smidse, een overdekte foodmarkt aan de Vaartkom, waar ook het nieuwe Sluispark een favoriet plekje van de Leuvenaars geworden is. Ook in de horeca en handel wordt er volop geëxperimenteerd met nieuwe concepten. Koffie en design in één winkel,  een verpakkingsvrije winkel, ambachtelijke marktjes, …

Er is de laatste jaren veel initiatief genomen, om Leuven op de kaart te zetten als levendige stad waar iedereen zijn ding kan doen. Die kaart willen we nog sterker trekken in de toekomst, door ondernemers nog meer te ondersteunen en verenigingen gebruik te laten maken van onderbenutte en betaalbare ruimte, zoals leegstaande panden. Wij willen Hal 4 (grote hal naast Hal 5) renoveren tot de grootste overdekte publieke plaats van Leuven waar inwoners en verenigingen ruimte krijgen voor hun bijeenkomsten, activiteiten, opvoeringen en opslag van materiaal.

  • Kansen voor iedereen

Iedereen wil de beste opleiding voor zijn of haar kind. Alle kinderen verdienen alle kansen. Daarom is de kwaliteit van ons onderwijs, van kleuterschool tot universiteit, zo belangrijk. We zorgen voor jobs voor iedereen, door de stad aantrekkelijk te maken voor talent, investeerders en bedrijven. Elke Leuvenaar moet van die welvaart en vooruitgang kunnen genieten, van jong tot oud. In Leuven zorgen we voor elkaar, open en solidair als we zijn. In Leuven telt niet je afkomst, maar je toekomst.

Daarom zullen we het budget optrekken voor kinderopvang, onderwijs en zorg, zodat er voldoende plaatsen zijn, zodat het betaalbaar en toegankelijk is, en dat de kwaliteit van topniveau is.

Ridouani wil samen met de ganse sp.a - ploeg Leuven nog zorgzamer, nog groener, nog welvarender maken. “Die evolutie hebben we al ingezet,” zegt hij. “Die positieve verandering mag nu niet stilvallen. De uitdagingen die met het succes en de groei gepaard gaan, moeten daadkrachtig aangepakt worden, zodat we met z’n allen blijven vooruitgaan in Leuven. En met ons is dat een garantie.” 

Leuvenaars verbinden

Die vier uitdagingen wil Ridouani aanpakken door met de Leuvenaars samen te werken. Partnerschap en een groot vertrouwen in de Leuvenaars is wat de bestuursstijl van Ridouani kenmerkt. “Ik geloof in een stad waar je samen aan de toekomst werkt, met iedereen die zich betrokken voelt. Ik zie elke keer opnieuw dat dat werkt.  We moeten elk talent dat onze stad rijk is benutten, om samen tot slimme oplossingen te komen.”

Er zijn tal van voorbeelden van samenwerkingen in Leuven die de stad verbeteren: Leuven MindGate, met bijna 400 leden, dat inzet op innovatie en internationalisering, of SOM -Samen Onderwijs Maken -, het Leuvense onderwijsnetwerk met alle partners van kleuterschool tot universiteit, dat samen werkt aan vernieuwend onderwijs. En uiteraard is er Leuven 2030, dat meer dan 300 partners verenigt om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken.

Ook buiten de structurele samenwerkingen die Ridouani op poten heeft gezet, wil hij zoveel mogelijk Leuvenaars aanmoedigen om van zich te laten horen, ideeën te geven en zo mee de stad vorm te geven. “Voorbije november hebben meer dan 130 experten en ervaringsdeskundigen mee nagedacht over de uitdagingen waar onze stad voor staat”, zegt Ridouani. “Op 24 maart doen we dat nog eens, op ons Toekomstcongres, waar iedereen welkom is om na te denken over de toekomst van onze stad.” Daarnaast lanceerde Ridouani het online ideeënplatform www.zeghetmo.be en organiseert hij maandelijks Mee Met Mo-wijkwandelingen.

“De weg die ik insla, is die van bruggen bouwen, tegen verzuring. Deze tijd vraagt om een burgemeester die verbindt, die op een slimme, krachtige manier iedereen bij elkaar brengt om de uitdagingen van morgen aan te gaan. Dat is waar wij voor gaan. Wij zijn vóór de dingen. Velen surfen op malcontentement, polariseren, geven aan de zijlijn kritiek en spelen mensen uit elkaar. Daar staan wij lijnrecht tegenover. We doen het samen, want voor wie er aan twijfelt: de grote dingen gebeuren samen, of ze gebeuren niet”, besluit Ridouani.