Betaalbaar wonen “Ik vind dat iedereen een steuntje verdient op cruciale momenten in zijn of haar leven. Wie kinderen heeft, krijgt kindergeld. Wie ziek is of met pensioen gaat, krijgt een uitkering. Iedereen heeft daar recht op, dus ook middenklassers die willen lenen voor een betaalbaar huis”, aldus Freya Van den Bossche. Dat tachtig procent van de bevolking in aanmerking komt voor een sociale lening, vindt Freya Van den Bossche een fabeltje. “Drie kwart van de mensen heeft al een huis. Bovendien zijn twee op de drie ontleners twintigers en dertigers, één op de drie is een éénoudergezin. Die mensen kunnen niet zo maar een smak geld op tafel leggen om een huis te kopen. Voor een huis van 200.000 euro spreken we toch al gauw over een eigen inbreng van 65.000 euro. Zij kunnen niet langer terecht bij de commerciële banken. Wie niet rijk geboren is, heeft geen kans meer op een lening en dat kan ik niet aanvaarden.” Duidelijkheid “Hoe wij naar de verkiezingen trekken? Door te doen wat we op dit moment al doen: concreet duidelijk maken waar we voor staan”, zegt Freya Van den Bossche. “Die duidelijkheid is de verdienste van Bruno Tobback, die bijvoorbeeld de idee van een 42-jarige loopbaan gelanceerd heeft. Bij ons heb je geen woordenboek nodig om te begrijpen wat confederalisme en de Moesennorm betekenen.” “De kritiek dat we zogezegd afwezig zijn in de campagne ... Ik weet zeker dat dat niet gebeurd was als we grote affiches hadden geplakt”, legt Freya Van den Bossche uit. “Maar daar geloven we niet in. Wij zijn concreet en zeggen de waarheid. We hebben als eerste voorstellen geformuleerd over de kinderbijslag, de pensioenen en de woonbonus. Je weet wat je aan ons hebt.” “Als minister probeer ik gewoon problemen op te lossen”, besluit Freya Van den Bossche. “En mijn federale collega's doen dat ook. Johan Vande Lanotte heeft de prijzen onder handen genomen, John Crombez pakt de sociale dumping aan en Monica De Coninck heeft de discriminatie van arbeiders weggewerkt.” Het volledige interview kan je lezen in Het Nieuwsblad (15/03)