Daar is het Bieka bos !
Wat een zonnige hoogdag voor de bewoners van ’t Spurt en de wijde buurt.
Een pak mensen hielpen zondagmorgen 26 maart 4500 boompjes planten op het 4,5 ha terrein tussen de N41,

‘Dit moet voor velen een hart onder de riem zijn’ zegt André Raemdonck, sp.a gemeenteraadslid. ‘Immers reeds ruim 20 jaar voert de buurt , en de sp.a samen met hen strijd om de nog resterende buffer tussen industrieterrein en de sterkst bevolkte wijken van Hamme te bewaren’.

Alles begon met de BPA Theet die in 1998 werd goedgekeurd.  ‘Het was in de eerste plaats de bedoeling om bouwbedrijf Van Den Broeck te regulariseren’ zegt André.  Hij voerde mee de onderhandelingen ook over de ontwikkeling van de KMO zone ’t Zonneke én, niet te vergeten, over de begrenzing van de ontwikkeling tot en mét de ‘oude tramroute’.  ‘We kwamen in de meerderheid (CVP-SP) tot een akkoord om de ‘oude tramroute’ te gebruiken als grens tussen de KMO zone en ‘de groene long’ van ’t Spurt’ zegt André.

Intussen kwamen er zich ook minstens 30 nieuwe gezinnen vestigen die, overtuigd door de goedkeuring van het initiële RSH  (Ruimtelijk Structuurplan Hamme)(2004) en het RUP Theet (Ruimtelijk Uitvoeringsplan Hamme)(ontsluiting N41)(2013) géén problemen meer zagen richting een rustige en groen omgeving om hun huis te bouwen.

Bij de wissel (SP werd buitengezet) van de meerderheid (2006) was CD&V blijkbaar snel zijn afspraak vergeten, of simpel maar duidelijk gezegd : woordbreuk  De Open VLD had hen blijkbaar wijsgemaakt dat om Bijzonder Economisch Knooppunt te worden er uitbreiding in ’t Spurt moest komen.  ‘Dat BEK kwam er wel’ zegt André ‘maar niet de extra taakstelling  inzake regionale bedrijven’.  De provincie én Vlaanderen besliste immers 60 ha uitbreiding exclusief toe te wijzen aan St. Gillis Waas en Assenede-Zelzate en bevestigt dit nog eens in haar advies van 30 april 2015 bij het ontwerp van het RSH.’ Niet de gedroomde regionale  taakinstelling die men zo graag had gewild…

Maar de CD&V -Open VLD meerderheid ging toch door en legde ook nog eens 265 bezwaarschriften naast zich neer !

‘Uiteindelijk beslist de provincie om toelating te geven tot het planten van 4500 boompjes, wat zal leiden tot een bos van liefst 4,5 ha’.  ‘Dat deze boompjes ook nog gesponsord worden door de ‘Lions club’ doet extra deugd’ zegt Jan Rosschaert (sp.a OCMW raadslid) .  ‘Het bewijst dat ook vanuit die hoek andere overwegingen worden meegenomen dan enkel de strikt economische’ .

‘Voor alle duidelijkheid :  de SP.A kant zich niet tegen de uitbreiding van het industrieterrein,  als het gaat over herhuisvesting van bestaande bedrijven en ruimte voor starters. Maar het zal dan moeten gebeuren aan de overkant van de N  41 én aansluitend bij het huidige industrieterrein’ zegt Jan.  ‘Zo is het ook door de provincie én Vlaanderen inmiddels vastgelegd. ‘

Het nieuwe bos voor Hamme is een overwinning voor het gezond verstand, de bomen en vooral de buurt die zich al die jaren is blijven verzetten tegen de plannen van deze meerderheid.  De SP.A wenst hen alvast  4500 * proficiat !