Verenigingen en wijkcomités zullen voortaan moeten betalen voor het uitlenen van stoelen, tafels, tenten en ander materiaal van de gemeente.

 

De meerderheid argumenteert dat ze op deze wijze straatfeesten wenst aan te moedigen. Vreemd, want vorig jaar was deze dienstverlening nog GRATIS.

 

De gehele oppositie heeft hiertegen geprotesteerd en dus tegen deze reglementswijziging gestemd.

De goederen moeten door de organisator afgehaald en teruggebracht worden naar het gemeentedepot.

 

Er zal 75 € aangerekend worden per heen en terug rit indien de gemeente voor het vervoer moet zorgen van dit materiaal.

 

Buurcomités en feitelijke verenigingen van straatcomités zullen voor een bedrag van 175 € vrijgesteld worden.

 

Sport-, jeugd- en seniorenverenigingen zullen de volle pot moeten betalen omdat deze subsidies ontvangen. Voor deze verenigingen is het dus geen enkel probleem om deze vergoeding te betalen is de redenering.