Voor studentenkamers wordt een conformiteitsattest verplicht om in aanmerking te komen voor een verlaagd tarief. “Zo een conformiteitsattest garandeert dat de koten voldoen aan alle veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen. Dit is het belang van alle Gentse kotstudenten”, legt Tom uit.

Daarnaast zullen verkommerde gebouwen sneller op de inventaris van (belastbare) verwaarloosde woningen terechtkomen. Er komt ook een beperking in de tijd voor een belastingvrijstelling in het geval een eigenaar zijn ondertussen leegstaande of verwaarloosde eigen woonhuis wegens ziekte of ouderdom heeft verlaten.

Voor eigenaars van studentenkamers en -studio’s komt er een wijziging in het belastingreglement op tweede verblijven. Eigenaars zullen in de toekomst een conformiteitsattest moeten voorleggen en voldoen aan alle stedenbouwkundige normeringen om in aanmerking te komen voor een verlaagd tarief. Een conformiteitsattest is een bewijs dat een woning aan de basiseisen inzake woonkwaliteit voldoet en geeft aan hoe groot een gebouw precies is. Die precieze oppervlakte is ook van belang om te bepalen in welke tariefcategorie een pand valt. Eigenaars krijgen tegen 1 januari 2019 de tijd om een conformiteitsattest te bekomen. “Belastingvermindering wordt zo gekoppeld  aan betere garanties over de kwaliteit en veiligheid van de studentenkamer”, legt Tom uit.

Een tweede wijziging betreft een verstrenging in het beleid rond verwaarloosde woningen. Een huis wordt in Gent als “verwaarloosd” beschouwd op basis van scores in een technisch verslag. Die beoordelingswijze wordt nu verstrengd, waardoor de scores sneller  ernstige problemen zullen signaleren. Het is  dan ook de bedoeling dat panden die tekenen van verloedering vertonen sneller opgenomen worden op de inventaris van verwaarloosde woningen. Het is op basis van de aanwezigheid op die inventaris dat er belasting geheven wordt.  De bedoeling hiervan is niet de stadskas te spijzen, maar eigenaars aan te zetten om die panden te renoveren.   Het wegwerken van verloederde panden helpt bijdragen aan prettige, aangename steden en veilige woonomgevingen zonder overlast. Dit is een win-win voor iedereen, zegt Tom.

Ook een derde wijziging wil verloedering  van huizen aanpakken. Als een eigenaar zijn of haar woonhuis niet meer zelf bewoont wegens ziekte of ouderdom, waardoor het pand leeg komt te staan of vervalt, dan hoeft die eigenaar daar vandaag geen belasting op te betalen. De nu voorgestelde wijziging beperkt die vrijstelling in de tijd. “Binnen een redelijke termijn van twee jaar mogen we ervan uit gaan dat er voor die panden een oplossing gevonden wordt”, vindt Tom. “De woningnood in Gent is zeer groot. Het is meer dan ooit onverantwoord om panden langdurig te laten verkommeren.”