Vlaams parlementslid voor sp.a Rob Beenders wil van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters weten wat hij van plan is met het artikel 60 van de OCMW-wet, waardoor mensen met een leefloon maatschappelijk belangrijk werk kunnen doen om zo sociale rechten op te bouwen.

Beenders hekelt het feit dat bestaande goed werkende manieren om mensen aan het werk te krijgen op de helling staan. Met artikel 60 kunnen OCMW's mensen met een leefloon maatschappelijk belangrijk werk laten doen. Ze worden daarvoor betaald en bouwen sociale rechten op, in tegenstelling tot wanneer ze verplicht gemeenschapsdienst doen. In totaal hebben een 10.000 mensen hiervan gebruikt gemaakt, van wie ongeveer de helft nadien doorstroomde naar een vaste job.

Maar in de conceptnota Vlaams doelgroepenbeleid kondigde minister Muyters aan dat hij artikel 60 gaat afschaffen, betreurt Rob Beenders. "Dat zou betekenen dat de Vlaamse regering mensen met een leefloon in de steek laat en geen mogelijkheden meer geeft om opnieuw een plaats te vinden op de arbeidsmarkt", stelt de sp.a'er.

Nu Muyters volgens Beenders de gemeenschapsdienst afvoert als alternatief, vraagt sp.a een duidelijk antwoord op de vraag wat de plannen van de minister zijn met artikel 60: Voert hij het statuut af, zoals hij aangekondigd heeft? Of zal hij mensen die langdurig werkloos zijn volwaardige kansen blijven geven op de arbeidsmarkt?