VIVA-SVV, Socialistische Vrouwenvereniging, en ZIJ-KANT, progressieve vrouwenbeweging, geven een duidelijk signaal dat geen enkele vorm van geweld tegen vrouwen geduld mag worden. Verspreid over gans West-Vlaanderen voeren de dames actie in het kader van de Witte Lintjes Campagne.

De wereldwijde Wittelintencampagne vindt plaats van 25 november tot 6 december. Vrouwen zijn vaak het slachtoffer van geweld. Partnergeweld, maar ook eergerelateerd geweld en genitale verminkingen zijn bittere realiteit. In België, maar ook daar buiten. Een wit lintje is het internationale symbool om geen geweld te plegen op vrouwen en gewelddaden van anderen nooit te dulden of stilzwijgen te laten gebeuren. Daarom kleven de dames van VIVA-SVV en ZIJ-KANT op ramen van openbare plaatsen post-its in de vorm van een wit lint, delen ze witte lintjes uit op evenementen, en hangen ze een wit lint rond standbeelden op diverse plaatsen in West-Vlaanderen. U bent van harte uitgenodigd op één van onderstaande persmomenten.