De populariteit van de fiets voor het woon-werkverkeer blijft stijgen. Er wordt ook hoe langer hoe meer ‘elektrisch’ naar het werk gefietst. Niet alleen de elektrische fietsen die tot 25 km/u rijden, maar ook de populariteit van zogenaamde ‘speed pedelecs’ zit sterk in de lift. Dat zijn elektrische fietsen die tot 45 km/u trapondersteuning bieden. Maar hoe zit het juist met de regelgeving rond de speed pedelec? Arno Aerden stelde vast dat er nog veel onwetendheid heerst en vroeg het gemeentebestuur om de Essenaren actief te informeren. 

Om de files te vermijden maken steeds meer mensen gebruik van zogenaamde ‘speed pedelecs’ voor hun woon-werkverkeer. Deze snelle fietsen vormen voor veel burgers (waaronder ook heel wat Essenaren) een waardig alternatief voor het woon-werkverkeer. Ook werkgevers bieden steeds vaker de mogelijkheid aan hun personeel de snelle fietsen te leasen, wat uiteraard ook bijdraagt aan het succes ervan.

Arno Aerden, fractieleider voor sp.a in de Essense gemeenteraad, juicht het succes van het stijgend aantal woon-werkfietsers toe: “Veel mensen zouden hun woon-werkafstand met de fiets kunnen overbruggen, maar kiezen nog te vaak voor de wagen. Het feit dat steeds meer werkgevers hun werknemers de mogelijkheid geven om een gewone of elektrische fiets te leasen kan dat extra duwtje in de rug betekenen.”

Maar het succes van de (elektrische) fiets als vervoersmiddel voor woon-werkverkeer zorgt er ook voor dat de fietspaden drukker worden, en dat levert soms frustraties op van de tragere fietser over de snellere fietser en vice versa. Om de Essenaren te informeren omtrent de regelgeving rond de ’45 per uur-fietsen’, stelde Aerden voor om hierover actief te informeren via Esseninfo, online en eventueel zelfs door folders te verspreiden (bv. via de fietshandelaars).   Wordt vervolgd.