Stadsbestuur verliest de controle over het stadscentrum

De Buizemontstraat in Geraardsbergen werd vorige week opgeschrikt door een spectaculaire arrestatie. Volgens de eerste berichtgeving zou het gaan om zwaar banditisme. “Veel mensen reageren geschokt”, stelt sp.a-gemeenteraadslid Bram De Geeter vast. Volgens hem is het stadsbestuur de controle over het stadscentrum aan het verliezen. De Geeter ziet twee oorzaken: “het woonbeleid is een lege doos”, zegt hij, “en de hervormde wijkwerking van de politie werkt niet”.

“Er speelden zich vorige week in de Buizemontstraat toch taferelen af die men niet verwacht in een rustige kleine stad als Geraardsbergen”, zegt De Geeter. “Ik heb de afgelopen week al vaak de vergelijking tussen Geraardsbergen en Chicago moeten weerleggen”, zegt hij, “maar veel mensen hebben écht schrik!”. Ook De Geeter zelf was geschokt. “Zeker omdat de inval gebeurde vlak bij de school van onze oudste zoon”, vertelt hij, “op dat moment gaan er toch een paar heel foute scenario's door je hoofd!”.

De tante van Salah Abdeslam

De Geeter vraagt zich, samen met veel Geraardsbergenaars, af wie er toch allemaal komt wonen in de Oudenbergstad! “Enkele maanden geleden wees iemand me er op dat zelfs de tante van Salah Abdeslam in Geraardsbergen woont!”, zegt hij, “en het gaat niet over een braaf mensje dat taarten bakt, maar over iemand die veroordeeld is in een terrorismezaak!”.

De Geeter zegt dat hij niet verwonderd is over het feit dat mensen met twijfelachtige bedoelingen zich in Geraardsbergen komen vestigen. “In het stadscentrum vind je voor een spotprijs een kleine woning”, zegt hij, “en sinds de hervorming van de wijkwerking kan je je heel goed in verstoppen in Geraardsbergen”.

Hervormde wijkwerking

De klassieke wijkagent bestaat niet meer in Geraardsbergen. “Men werkt nu met buurtteams”, zegt De Geeter, “waardoor een buurt geen vaste wijkagent meer heeft”. Daardoor weet de politie veel minder dan vroeger wie er in onze stad woont. “Vroeger kende de wijkagent 'zijn pappenheimers' wel”, aldus De Geeter, “en dat is nu niet meer het geval”. Hij voegt er aan toe: “Voor alle duidelijkheid: het zijn agenten uit ons korps die ons dat zelf komen melden zijn!”.

Woonbeleid is onbestaande

Een ander groot probleem is het woonbeleid. “Het stadsbestuur heeft geen enkele invloed op de woningmarkt in het stadscentrum”, vindt De Geeter, “en dus kan iedereen zomaar zijn gang gaan, de huisjesmelkers voorop”. “Laten we eerlijk zijn”, vult hij aan, “sommige panden in het stadscentrum zijn enkel nog goed om gesloopt te worden en zolang dat niet gebeurt, zullen daar problemen uit blijven voortkomen”.

Volgens de socialisten trekt het verouderde woonpatrimonium veel mensen uit kansengroepen aan. “En als mensen uit kansengroepen in hoge concentratie bij mekaar wonen, versterkt dat de problemen waar ze mee te kampen hebben”, zegt De Geeter. “Het stadsbestuur moet de sociale mix in het stadscentrum wijzigen”, vindt hij, “en moet tweeverdienersgezinnen naar hier halen”.

Dat kan enkel met een erg ingrijpend woonbeleid. “Zoals men dat uitvoert op andere plaatsen”, aldus De Geeter, “en zoals men dat in het begin van de legislatuur van plan was”. Het stadsbestuur heeft het ingrijpende woningbeleid echter verlaten wegens 'te moeilijk' en 'te lange duur'. “Men heeft wel een attest ingevoerd waar de huisjesmelkers eens goed gaan mee lachen”, zegt De Geeter, “en een subsidie waar je met moeite je living kan mee verven”.

Voor de Open VLD – CD&V – meerderheid bestaat stadskernherwaardering enkel uit grote nieuwbouwprojecten, ontwikkeld door bouwpromotoren. “Daarmee los je echter de kern van het probleem niet op”, zegt De Geeter, “om de sociale mix te wijzigen moet je de verouderde woningen aanpakken”. Alle krotten moeten weg!

Veiligheid topprioriteit van stadsbestuur?

Het besluit is voor sp.a glashelder. “Het stadsbestuur is de controle over het stadscentrum aan het kwijtraken”, aldus De Geeter, “en veel mensen voelen zich écht niet meer op hun gemak”. Deze bestuursploeg maakte van veiligheid de absolute beleidsprioriteit. “Op anderhalf jaar van het einde van de bestuursperiode zijn de resultaten absoluut bedroevend”, meent De Geeter.