Het Boomse gemeentebestuur wil het handelscentrum doen herleven en voert daarom in de strijd tegen de leegstand een beleid van aankoop van panden in Blauwstraat en Hoogstraat. Ze kopen deze panden niet zelf, maar laten ze opkopen door de sociale bouwmaatschappij GoedWonen Rupelstreek. Er werd zo in de afgelopen vijf jaar al voor meer dan 5 miljoen euro gespendeerd enkel aan de aankoop van vaak bouwvallige winkelpanden.

BOOM één stelde hierover al tal van vragen in de gemeenteraad, maar kreeg steeds onvolledige of nietszeggende antwoorden. Daarom werd recent een gemeenteraadscommissie Woonbeleid opgericht, die voor eens en voor altijd een duidelijk zicht moet krijgen op al deze immobiliëntransacties van het gemeentebestuur en GoedWonen.Rupelstreek.

Gisteren moest op de eerste zitting voorzitter Nicole Schreppers (Open VLD) toelichting komen geven over de verschillende aankopen : de kostprijs, haalbaarheid, toekomstplannen, mogelijke obstakels, … Mevr. Schreppers kwam echter niet opdagen en liet de voorzitter van de commissie weten dat ze ‘niet mocht komen van het Schepencollege, zolang er nog een klacht loopt tegen de oprichting van de commissie’. Ook de directeur van GoedWonen.Rupelstreek mocht niet komen.

Meerderheid vergeet zelfs hun kat te sturen naar gemeenteraadscommissie Woonbeleid.

Er waren trouwens enkel gemeenteraadsleden van de oppositie aanwezig gisterenavond. NIEMAND van de meerderheid nam de moeite om naar de commissie te komen. Nochtans is het ook in het belang van het Schepencollege van NV-A, Open VLD en CD&V dat er klaarheid komt over de vele dure investeringen en de soms erg onzekere toestand van sommige pseudo-projecten.

Maar schepen van wonen Danny Bosteels (Open VLD) blijft zich hardnekkig verzetten tegen elke vorm van inzage als hij die niet zelf eerst heeft gecontroleerd en bijgestuurd. Zijn klacht tegen de oprichting van de commissie is een zoveelste vertragingsmanoeuvre, gebaseerd op vermeende procedurefouten.

Waarom blokkeert de meerderheid de werking van de commissie? Valt er iets te verbergen?

Commissievoorzitter Peter De Ridder (BOOM één) is niet te spreken over de houding van de meerderheid. “Een door de Raad opgerichte commissie met duidelijk bestaansrecht op deze manier blokkeren getuigt van een totaal gebrek aan respect voor de democratisch verkozenen. Daarenboven kan je je afvragen waaróm er niemand aanwezig mag zijn. Eigenlijk is de afwezigheid van de hele meerderheid op zich al een ernstig signaal dat er zaken grondig mislopen. Alleen gaan de gemeenteraadsleden op deze manier nooit het fijne kunnen te weten komen. Dat betreur ik ten zeerste”

Afgesproken werd om de komende bijeenkomst(en) vertegenwoordigers uit te nodigen van :

- GoedWonen.Rupelstreek (als ze deze keer wél mogen komen);
- de VMSW (Vlaamse overheid) die een ‘begeleidingscommissie’ heeft gestuurd om de bouwmaatschappij door te lichten;
- IGEAN en het AGB, die als partner betrokken zijn bij bepaalde projecten;
- de gemeentebesturen van Boom én Rumst (Rumst is vennoot bij de bouwmaatschappij en stelt zich eveneens vragen bij de gang van zaken).

De Commissie wenst ook inzage in een aantal relevante beleidsdocumenten. De beleidsplannen van GoedWonen.Rupelstreek, de collegeverslagen mbt GoedWonen, de verslagen van het woonoverleg van de gemeente Boom, de documenten mbt de doorlichting van VMSW en de verslagen van de begeleidingscommissie.

BOOM één wil met deze Commissie Woonbeleid enkel duidelijkheid en transparantie. We roepen het College van Burgemeester en Schepenen dan ook op om de achterhoedegevechtjes en de procedurespelletjes stop te zetten en eindelijk klaarheid te geven.