De Dendermondse Sociale Huisvestingsmaatschappijen (SHM) Volkswelzijn en Ninove Welzijn bundelen op korte termijn hun krachten en smelten samen tot 1 grote bouwmaatschappij voor sociaal wonen.  Die zal dan meer dan 1800 woningen en appartementen verhuren in de regio Ninove, Zottegem, Buggenhout en Dendermonde.

Er worden al langer initiatieven genomen om de sector van SHM’s efficiënter en competitiever te maken. Eén van de regels is dat een SHM tegen 2019 minstens 1000 woningen moet beheren. Zo wil men er voor zorgen dat de financiële middelen ingezet worden voor hun basistaak: het bouwen van huurwoningen voor wie vandaag uit de boot valt op de klassieke woonmarkt.

Leentje Cornelis (Directeur Ninove Welzijn): “Wij beheren vandaag meer dan 700 woningen met een klein team. Wij zijn enkele maanden terug gaan aankloppen bij Volkswelzijn in Dendermonde met de vraag tot een verregaande samenwerking. Dat onze beide organisaties ongeveer dezelfde structuur hebben, is een groot voordeel. Zo beschouwen we elkaar als gelijke partners.”

“De fusie met Volkswelzijn geeft ons garantie om ook in de toekomst kwaliteitsvolle woningbouw te kunnen aanbieden binnen ons werkingsgebied Ninove en Zottegem. Voor onze huurders verandert er niets. Zij zullen nog steeds terecht kunnen in onze kantoren in de Acaciastraat met al hun vragen”, vult voorzitter Stijn Vermassen aan.

Van twee goede naar één nog betere woonmaatschappij

“De schaalvergroting zorgt voor een efficiëntere werking. In een groter team kunnen we meer expertise uitbouwen zodat onze sociale huurders nog beter geholpen worden. Onze belangrijkste partner - onze huurder – wordt hier alleen maar beter van. Zowel in Dendermonde als in Ninove behouden we ons loket en kantoor voor dienstverlening”, aldus Carine Verhelst die directeur is van Volkswelzijn.

Tom Bogman, voorzitter Volkswelzijn: “Door een fusie snoeien we ook in de werkingskosten. Zo blijft er meer geld over om sociale woningen te bouwen. We vragen trouwens ook een inspanning van onze bestuurders want het aantal mandaten zal hierdoor dalen. We zetten onze mensen en middelen efficiënter in en daar wordt ook de iedereen beter van”.

Nieuwe naam

 Beide maatschappijen starten nu de praktische en juridische organisatie. Bedoeling is om de hele operatie nog voor de zomervakantie af te ronden. Met de woningen die beide maatschappijen vandaag al beheren én de woningen die op de planning staan, zal op termijn een sociale woonmaatschappij van meer dan 2300 woningen worden gecreëerd.

Over een nieuwe naam voor de fusiemaatschappij wordt nog nagedacht, al zal de Dender die beide maatschappijen geografisch verbindt daar mogelijk wel een rol in kunnen spelen.