De stad Mechelen zal de plannen voor Guldendal aanpassen. “De nieuwe wijk in Mechelen Zuid wordt een aangename buurt voor gezinnen met kinderen en senioren. De aanpassing van het project zal de nieuwe ontwikkeling en de huidige buurt veel minder belasten zodat de hele wijk leefbaarder en aangenamer zal zijn voor iedereen”, aldus schepen voor wonen en mobiliteit Karel Geys.

Mechelen bouwt aan een mooiere stad met grote stadsvernieuwingsprojecten en kleine inbreidingsprojecten. Zowel nieuwbouw als renovatie zorgen voor een divers aanbod van woningen. In het stadscentrum en in de wijken en dorpen; in de trendy en volkse buurten, zonder onderscheid.
 
Ook buiten de stadskern worden nieuwe woonwijken gerealiseerd: Papenhof, Spreeuwenhoek, Stuyvenberg, Populierendreef en Guldendal zijn samen goed voor meer dan 1.000 nieuwe woningen met aandacht voor kwaliteit, duurzaamheid, mobiliteit en groene ruimte.
 
Eind 2005 werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan(RUP) Guldendal goedgekeurd. Dit voorzag in een groot aantal kantoren en appartementen. Dit RUP werd echter recentelijk door de Raad van State vernietigd omdat de watertoets onvoldoende is uitgevoerd. De aanleiding om heel de situatie van Guldendal te herbekijken.
 
“We namen een studiebureau onder de arm om de mobiliteit in heel het gebied grondig door te lichten. Uit dit onderzoek bleek dat het oorspronkelijk programma met kantoren en appartementen de verkeerscirculatie in de wijk ernstig zou bemoeilijken. De zone zou onder andere 700 bijkomende parkeerplaatsen nodig hebben, wat vooral tijdens de spits lange files op de Geerdegemvaart tot aan de Postzegellaan tot gevolg zou hebben. Het verkeer zou bovendien via allerhande sluipwegen toch proberen om sneller weg te geraken, wat de leefbaarheid van de woonzone tussen Guldendal, Belgradestraat, Geerdegemvaart en Dijkstraat aanzienlijk zou verslechteren”, aldus Karel Geys.
 
“Ons woonbeleid mikt ook op gezinnen en senioren. In plaats van op zoek te gaan naar alternatieven om het oorspronkelijke programma te behouden, besloten we daarom het hele project te herbekijken en de geplande appartementen te vervangen door ééngezinswoningen met een stadstuintje”, vervolgt Karel Geys.
 
De toekomstige ontwikkeling van de stationsomgeving zorgt voor nieuwe werkgelegenheid op een paar honderd meter van Guldendal. Met de fiets of zelfs te voet sta je binnen enkele minuten aan het station. Om het fileprobleem nog verder te verminderen, zijn ook serviceflats voorzien in de nieuwe plannen. In het gedeelte van het gebied grenzend aan de Postzegellaan kunnen nog wel beperkte kantoorontwikkelingen, maar die worden volledig ontsloten via de Postzegellaan.
 
“Heel de planningsfase zal ongeveer twee jaar in beslag nemen, zodat de bouw van de eerste woningen en serviceflats begin 2012 kan starten. De nieuwe plannen beperken de verkeersaangroei in de wijk met meer dan 2/3, in het spitsuur zelfs met 80%! We behouden zo een maximale leefbaarheid én trekken nieuwe bewoners aan, die kwaliteitsvol en betaalbaar kunnen wonen op een boogscheut van het station, vlakbij nieuwe tewerkstelling”, besluit Karel Geys.