Woonzorgcentrum Huize Sint-Anna

Huize Sint-Anna kan terugblikken op een lange en rijke geschiedenis. Het verhaal gaat al terug tot in 1887, toen de Kleine Zusters van de Heilige Jozef van dienstbetoon aan zorgbehoevende hun levenswerk maakten.

Nu, meer dan een eeuw later, zetten meer dan 200 medewerkers deze traditie verder. Ook zij zetten zich elke dag in om onze gasten de beste zorg en een warm thuis te bieden.

Woonzorgcentrum Huize Sint-Anna

Bijstand aan armen

Toen graaf en gravin Werner de Merode – Trelon een stuk grond aan de zusters
 schonken, ontstond het plan om een klooster te bouwen. Ook van mejuffrouw
 Anna Reidi de Montaigne hadden de zusters een mild bedrag gekregen.
 Vandaar de naam het ‘Sint Annagesticht’.


Onder deze leuze van de stichter gingen de zusters zich - gratis en met veel toewijding - steeds meer toeleggen op verzorging en verpleging van hulpbehoevenden.  In 1888 was het klooster klaar en kwamen de eerste patiënten over de vloer.

1903: onder leiding van Dr. Lejeune, begonnen met de uitbouw van een kliniek. Later werd deze klinische taak echter afgebouwd en gingen de zusters zich nog meer toespitsen op ouderenzorg en opvang van bejaarden.

1968 en 1971 werd het klooster tijdelijk gerenoveerd, maar door de enorme renovatiekosten moest het gebouw toch worden gesloopt. In 1977 waren de plannen klaar voor een nieuw rusthuis waarin de zusters hun intrek namen in 1985.


De vzw ‘De kleine zusters van de Heilige Jozef’ richtte in 1973 een nieuwe vzw op om het rust- en verzorgingstehuis uit te baten.


 vzw Huize Sint-Anna.

Met de jaren groeide het rusthuis uit tot een woon- en zorgcentrum met mogelijkheid tot kortverblijf en dagopvang.

Bron: Klik hier2016: Bouw woonzorgzone voor senioren gestart

Naast het huidige rusthuis St. Anna in de Gasthuisstraat is gestart met de bouw van een nieuwe woonzone voor senioren. Er komt één gebouw met daarin enerzijds een woonzorgcentrum en anderzijds een dienstencentrum voor senioren. Vzw Huize St Anna tekent voor het woonzorgcentrum terwijl het gemeentebestuur eigenaar is van het dienstencentrum. Als het gebouw klaar is zullen de bewoners van rusthuis St Anna verhuizen naar het nieuwe woonzorgcentrum. Het huidige rusthuis zal vervolgens afgebroken worden.

Het nieuw woonzorgcentrum voor senioren zal een capaciteit hebben van 105 bedden. Het wordt een innovatief gebouw dat meer zal bieden dan de huidige kwaliteitsnormen en ervoor kan zorgen dat de senioren in een modern kader hier kunnen verblijven. OCMW en Gemeente Lanaken zullen aansluitend aan het nieuwe woonzorgzone van Huize St. Anna een lokaal dienstencentrum voor senioren bouwen.

Klik hier voor meer foto's

Het dienstencentrum: informatie, recreatie en vorming voor senioren.
De activiteiten in het lokaal dienstencentrum zijn specifiek bedoeld om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de deelnemers te versterken. Ze gebeuren in onderlinge afstemming of samenwerking met de lokale verenigingen en organisaties die gelijksoortige activiteiten aanbieden. Het centrum helpt senioren om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Michel Stevens, voorzitter OCMW Lanaken: “Binnen het dienstencentrum kunnen de senioren terecht voor specifieke informatie die hun aanbelangt. Er komt een seniorenloket waar vragen over onder meer woonmogelijkheden, premies, pensionering een antwoord krijgen. Ook voor info van de thuishulpdiensten zoals mindermobielencentrale, boodschappenhulp, poetsen aan huis, buurthulp e.a. kan men hier terecht. Een wijkagent zal eveneens spreekuur houden in het dienstencentrum.”

Op recreatief vlak kan men aan z’n trekken komen tijdens spelletjes- en knutsel namiddagen, yoga en diverse ewegings- en andere activiteiten.
Vormingsactiviteiten zoals o.a. taalcursussen, computerlessen en geheugentrainingen behoren ook tot het aanbod binnen het dienstencentrum.

Het dienstencentrum: alles onder1 dak voor de senioren

Michel Stevens: “Binnen het dienstencentrum worden ook alle huidige OCMW-diensten die gericht zijn op het seniorenpubliek onder gebracht. Alles wordt dus gecentraliseerd. Reken daar nog de bestaande assistentiewoningen (de vroegere serviceflats) bij en je merkt dat de senior van Lanaken op deze nieuwe woonzorgzone terecht kan voor heel wat van zijn of haar noden of het nu gaat om wonen, opvang, informatie of het onderhouden van sociale contacten.”


De totale kostprijs bedraagt € 18,4 miljoen euro. Hiervan is € 16,5 miljoen voor het nieuwe woonzorgcentrum (te bekostigen door vzw Huize St Anna) en € 1,9 miljoen voor het gemeentebestuur van Lanaken. Op beide onderdelen is een toelage van de hogere overheid mogelijk van respectievelijk € 8,3 miljoen voor het woonzorgcentrum en € 648.000 voor het dienstencentrum.

Michel Stevens: Het nieuw rusthuis Sint-Anna dat nu vorm begint te krijgen zal haar deuren openen in mei 2017.
105 rustoordbedden zullen verhuizen van het huidig complex naar het nieuw.
Het huidig oud gebouw zal na verhuizing binnen drie maanden afgebroken worden. Daar zal een groene zone aangelegd worden met een klein aantal parkeerplaatsen.

Het dienstencentrum dat beheerd zal worden door het OCMW zal in september haar deuren openen. Hiervoor is er reeds een centrumleider aangesteld (Dirk Welkenhuyzen) wiens taak het zal zijn om dit alles in goede banen te leiden. Alle activiteiten ten dienste van de senioren zullen door de centrumleider uitgewerkt worden samen met de seniorenadviescommissie en vrijwilligers.

Op het gelijkvloers wordt de dienst welzijn gevestigd.

In de loop van het jaar zal er een oproep gelanceerd worden met een oproep voor vrijwillige medewerkers. Wie zich hiervoor nu al geroepen voelt kan zich daarvoor al aanmelden bij het OCMW. 089 730 060 ocmw@lanaken.be.
Michel Stevens sp.a Lanaken
Schepen van Welzijn
0476 49 45 67
stevensmichel@telenet.be