De bevolking wordt ouder, de nood stijgt aan plaatsen voor mensen die zorgbehoevend zijn. In Oud-Heverlee bestaat al langer een plan om  een woonzorgzone te realiseren op de Kouter, de grote driehoek aan de kerk van Blanden. Sp.a Oud-Heverlee stond mee aan de wieg, leverde belangrijke bijdragen aan het dossier en blijft het project volop steunen. De partij vraagt aandacht voor vier belangrijke basisvoorwaarden.

Door problemen van vergunningen en subsidies dreigde het de richting van het Eurostadion uit te gaan: grote verwachtingen die verzandden in procedures. Elk jaar dat het project niet wordt gerealiseerd moet een aantal ouderen zich op wachtlijsten plaatsen in buurgemeenten.  En daarnaast blijven ook kansen onbenut om een grote groep zorgverstrekkers een tewerkstelling aan te bieden in onze gemeente.

De sp.a stond mee aan de wieg van het project en onze vertegenwoordigers in de OCMW-raad werkten constructief mee, onder meer doordat onze vertegenwoordigster José Zwarts de aanvraag van een voorafgaande vergunning heeft begeleid. En aangezien aan de wettelijke voorwaarden werd voldaan is die vergunning toen ook toegekend. Het dossier raakte echter in het slop, mede door het gebrek aan doortastend beleid van deze meerderheid. Tot in het laatste trimester van 2017 er positief nieuws kwam: in het staatsblad van oktober 2017 verscheen een bijzondere oproep  om opnieuw een aanvraag tot erkenning in te dienen.

Die aanvraag is tijdig ingediend en verwacht wordt dat aan het eind van de zomer 2018 de vzw De Kouter een aannemer kan aanduiden. De bouw zou dan eind 2018 beginnen en ongeveer twee jaar duren. Sp.a Oud-Heverlee verwacht nu volledige transparante informatie aan de bevolking over het verder verloop: wanneer is de vergunning toegekend, wie is de bouwheer, welke subsidies zijn er beschikbaar, …?

Als sp.a willen we nog steeds onze schouders steken onder een betaalbare en hoge kwaliteitszorg voor de toekomstige gebruikers. Dit zijn onze basisvoorwaarden:

  1. er  wordt ruimte voorzien voor dagverzorging, assistentiewoningen en een Lokaal Dienstencentrum
  2. de aangerekende dagprijs is voor iedereen betaalbaar. Als we steun krijgen van de kiezer zal sp.a een betaalbare prijs afdwingen. Voor de minder gegoede ouderen moeten er op basis van een aantal criteria tussenkomsten voorzien worden vanuit OCMW en/of de gemeente.
  3. het OCMW en de gemeente spelen de belangrijkste rol in het beleid, ook al neemt er een private actor aan dit project deel.
  4. het woon- en zorgcentrum mag geen eiland worden: de multifunctionele ruimte wordt volwaardig uitgebouwd in functie van sociaal contact tussen de ouderen en de gemeenschap.

De noden aan zorg voor ouderen zijn groot en blijven groeien en alle nieuwe obstakels voor de woonzorgzone De Kouter moeten uit te weg geruimd worden. Hiervoor kan je op de sp.a rekenen.