Beste Lintenaar,

Er voltrekt zich een stille revolutie in Lint. Het tijdperk van de halfslachtige dagjespolitiek (en ook wel eens dubieuze dorpspolitiek) laten we helemaal achter ons. Soms stuit dat op weerstand, omdat we oude zeden en gebruiken in vraag durven stellen. Toch varen wij onze koers: inzetten op de kwaliteit van de dossiers en de projecten, vertrekkend vanuit een weloverwogen visie. U heeft daar recht op: een volwassen beleid, dat verder reikt dan de dag van morgen. Het project voor de stationsomgeving is hiervan een mooi voorbeeld. Daar werken we met sp.a graag aan mee.

Erwin Madereel
Voorzitter sp.a lint