Vlaanderen keurde vorige week het decreet Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) goed. Daarmee wordt de Vlaamse zorgverzekering verder uitgebreid met een aantal tegemoetkomingen inzake ondersteuning van personen met een handicap, bejaardenhulp, etc. Brusselaars zullen zich ook in de toekomst op vrijwillige basis kunnen aansluiten bij dit systeem. Hannelore Goeman is bezorgd dat de toegang voor Brusselaars bij Vlaamse zorginstellingen zwaar bemoeilijkt wordt.

Op dit moment kunnen Brusselaars zonder problemen kiezen voor een Nederlandstalige, Franstalige of tweetalige voorziening. Die instellingen worden door de gemeenschappen gefinancierd, maar Brusselaars kunnen vrij kiezen en die keuze naar eigen goeddunken aanpassen.

Brussels Parlementslid Hannelore Goeman (sp.a): “Deze keuzevrijheid hebben we in Brussel altijd al gehad maar komt nu in gevaar. Brusselaars die niet zijn aangesloten bij de Vlaamse Sociale Bescherming zullen in de toekomst de volle pot moeten betalen voor allerhande Vlaamse diensten en geen recht hebben op een tussenkomst van de Vlaamse overheid in geval van een zware zorgbehoefte. Bij gebrek aan sociale tarieven vrees ik dat veel mensen het zich niet meer zullen kunnen permitteren om naar een Vlaamse zorginstelling te gaan. Veel Brusselaars worden dus de facto uitgesloten.”

Hannelore Goeman maakt zich ongerust over deze evolutie en stelde vandaag een dringende vraag aan Brussels minister Pascal Smet, bevoegd voor bijstand aan personen: “ Het is belangrijk dat Vlaanderen snel in dialoog treedt met Brussel om er voor te zorgen dat alle Brusselaars kunnen kiezen voor Vlaamse zorginstellingen. Vanuit Brussel zal er alvast initiatief komen. Aan Vlaanderen om te tonen dat ze de Brusselaars niet loslaten, anders organiseert men hier haar eigen ‘bruxit’”.