Dit voorjaar moeten nieuwe raadsleden bij het BIPT, de post- en telecomwaakhond benoemt worden. Waar er in het verleden een procedure via een “Selectiecommissie bestaande uit deskundigen” moest doorlopen worden en wiens rangschikking bepalend was , heeft de regering onder het mom van goed bestuur beslist,dat de Minister van Telecom dit zelf mag doen. sp.a twijfelt aan de objectiviteit van deze procedure en vreest dat het zal leiden tot betwistingen.

Het mandaat van de huidige raadsheren van het BIPT is verlopen. De huidige raadsleden kunnen opnieuw solliciteren om hun mandaat te verlengen. Maar een liberale één-twee in de Kamer van Volksvertegenwoordigers tussen voormalig bevoegd minister Van Quickenborne en huidig minister De Croo,doen vermoeden dat de liberalen een andere agenda hebben.

Tijdens de plenaire zitting van 14 januari fileerde De Croo publiek de huidige werking. Volgens sp.a onterecht omdat de vertraging van een aantal dossiers vooral te wijten zijn aan het feit dat De Croo amper met zijn bevoegdheid bezig is.

Tijdens een hoorzitting in het Parlement hebben de raadsleden van het BIPT de beschuldigingen vanuit Open VLD hoek op een zeer accurate manier weerlegd. Ook hebben zij een brief gestuurd aan de Minister om de laaghartige aanval te weerleggen. Daarom denkt sp.a Kamerlid David Geerts dat er andere liberale belangen in het spel zijn. Zo is er een nieuwe procedure waarin er een selectie gebeurt door een extern bureau. Maar in tegenstelling tot een normale assessment waar er ook een rangschikking gebeurt van de geslaagde kandidaten, mag men hier enkel geslaagd of niet geslaagd vermelden.

Vroeger gaf de Selectiecommissie een rangschikking met de eerste, tweede en derde kandidaat en dit na een ganse procedure. De procedure begon met een evaluatie van de CV’s en de ingestuurde strategische visies, vervolgens een evaluatiegesprek met de deskundigen en tot slot een managementstest. In de nieuwe procedure heeft Minister De Croo eigenlijk een onbeperkte zeggenstap. Dus met een vriendelijke blauwe glimlach heb je als tiende in de rangschikking nog kans om benoemd te worden.

David Geerts : "De geslaagde kandidaten moeten dus op gesprek bij de minister. Het is de minister himself die dan bepaalt wie de meest geschikte kandidaat is.Dergelijke politisering is eigenlijk ongezien en absoluut niet wenselijk voor een onafhankelijk instituut. De Croo junior meent de praktijken van zijn vader bij de toenmalige RTT te moeten herhalen. Trouwens is De Croos voormalige kabinetschef Pensioenen kandidaat om het BIPT te leiden. Stel dat deze man de meest bekwame is,dan heeft ook hij enkel en alleen maar te verliezen bij deze platte liberale benoemingsronde."