BOOM één is duidelijk : een mooi stuk natuur dreigt meedogenloos te worden bedolven onder 4.500.000 m3 zand, dat wordt aangevoerd van de Oosterweelverbinding te Antwerpen en dat willen we absoluut niet!

Vele jaren geleden werd er door de toenmalige eigenaars van het terrein achter de Bosstraat, nl. Eternit, gebonden asbest gestort. Later werd Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en het provinciebestuur eigenaar van De Schorre, deel I en II. De sanering van het asbeststort , die vroeger door W&Z sterk werd gerelativeerd, blijkt nu  opeens   superdringend : binnen enkele weken start men reeds met het omgevingsonderzoek.

De Schorre deel I is uitgegroeid tot een druk evenementenpark, met veel beton en lawaai. Met het volstorten van deelgebied II vernietigt men een rust- en uitwijkzone voor plant en dier en niet te vergeten ... voor de buurtbewoners.

Het gemeentebestuur heeft mede onder druk van BOOM één uiteindelijk een brief geschreven aan de Provincie om zich net als vele buurtbewoners hiertegen te verzetten : dit kunnen we niet zomaar laten gebeuren.

Er wordt nu uiteindelijk een ‘participatietraject’ opgestart. Een groot woord en BOOM één hoopt met alle betrokkenen dat het niet bij dit stadhuiswoord zal blijven maar dat er daadwerkelijk gewerkt wordt aan de betrokkenheid van de buurt en gebruikers. Er moet geluisterd worden naar de terechte verzuchtingen en vragen van iedereen die bij dit gebied betrokken is.

Hopelijk nog niet te laat

BOOM één roept het gemeentebestuur op om eindelijk opnieuw werk te maken van een goed buurtoverleg. Dat werd de afgelopen jaren danig verwaarloosd en zorgt voor heel wat onderhuidse wrevel. Licht (buurt)bewoners niet op het allerlaatste nippertje in over bepaalde plannen, maar overleg, praat, discussieer vanaf de start van ingrijpende projecten. De Bomenaar verdient dat.