OCMW-voorzitter Lieven Meert: “Door een verhoging van de gewestelijke subsidies door de toename van de gemiddelde zorgtegraad en de inspanningen van onze personeelsleden waarbij we een aantal personeelsleden die op pensioen gingen niet allemaal vervingen is ons resultaat sterk verbeterd. De prijsverhoging die we drie jaar geleden noodgedwongen moesten doen draagt ook voor 30% bij tot een verbetering van het resultaat. De grootste verbetering komt door een herziening van onze lening waardoor we in 2015 350.000 euro minder rentelasten betaalden.”

Door de nakende indexatie van de pensioenen en lonen, besliste de OCMW-raad verder om haar ligdagprijzen eveneens te indexeren.

Lieven Meert: “Het lijkt ons een daad van verstandig financieel beleid om bij elke indexatie van de pensioenen ook onze prijzen te indexeren. Op die manier vermijden we dat later in één keer een al te grote prijsverhoging moet gebeuren. Bovendien stijgen de inkomsten van onze bewoners op dat moment mee. We blijven echter - zelfs na indexatie - 140 euro per maand goedkoper dan
de gemiddelde maandprijs in Vlaanderen aangezien we geen supplementen vragen zoals in bijna alle andere rusthuizen wel het geval is. Voor een modern rusthuis blijven we dus een scherpe prijs hanteren."