Sp.a-Kortessem stelde voor om in plaats van gemeentelijke aanplakborden in elk kerkdorp te plaatsen voor de gemeenteraadsverkiezingen, simpelweg van alle partijen in Kortessem de ingediende lijst op de gemeentelijke website te plaatsen.

In deze digitale tijden, én conform het gevoerde beleid, lijkt het ons evident om ook via www.kortessem.be  de inwoners kennis te laten maken met alle personen die zich bij de gemeenteraadsverkiezingen kandidaat stellen om in het gemeentebestuur te zetelen. 

Een proper en opgeruimd openbaar domein en een moderne, eco-vriendelijke communicatie  = een win-win combinatie met meer potentieel dan een portie slordig opgehangen of half afgeregende affiches in elk kerkdorp.

Het antwoord van het schepencollege: NEEN, geen vermelding op website; én NEEN, geen aanplakborden! Ter verantwoording sleurt het schepencollege er Liesbeth Homans bij die stelde dat gemeentelijk informatiekanalen geen politiek gekleurde informatie mogen bevatten.

Vermits de gemeentelijke website nu toch ook al foto’s van politiekers bevat, waarvan de meesten zich wellicht herverkiesbaar zullen stellen, stelt sp.a voor om in functie van die noodzakelijke neutraliteit tenminste nu tijdens de sperperiode sommige foto’s al wat aan te passen! Hieronder alvast een voorbeeld! (PS. De gemeentesecretaris gaven we een discreet balkje, vermits we geen goedkeuring hebben om haar foto te publiceren!)

Sic...