Luc Coene, de voorzitter van de Nationale Bank (NBB), liet tien dagen geleden optekenen dat de lonen te hoog liggen (DS 12 februari). Niet alleen de kosten voor de ondernemingen, maar ook het nettoloon dat mensen verdienen door te gaan werken. Nu pleit de NBB ervoor dat de klanten, werknemers, zelfstandigen en kmo's meer zouden moeten betalen voor de diensten van de bank.

Waarom eindigt elke discussie over de grootbanken erop dat de bevolking moet betalen?

Nog niet zo lang geleden klonk het vanuit de banksector dat mensen maar meer moeten betalen voor woonleningen. Lagere lonen en meer winst voor de banken: ziedaar het recept van de Nationale Bank. Ze houden er met andere woorden dezelfde filosofie op na als de regering. Ze zijn te beklagen, die banken. KBC maakte vorige week bekend dat ze in 2013 een nettowinst van 1,015 miljard euro realiseerde. KBC verdubbelt de dividenduitkering in vergelijking met 2012. In mei 2015 krijgen de aandeelhouders 2 euro per aandeel uitbetaald. Met meer dan 400 miljoen aandelen loopt dat aardig op. ING maakte in 2014 een winst van 1,25 miljard euro. Ook ING zal dividend uitkeren. En de toplonen? Maar toch moet de winst dus omhoog. En de klanten moeten daarvoor opdraaien. De publieke oproep van de NBB klinkt de banken uiteraard als muziek in de oren. Ze kondigen aan dat ze dit op sectorniveau zullen bespreken. Dat is een eigenaardige gang van zaken en heeft minstens een parfum van kartelwerking. We zullen samen bekijken of we de tarieven verhogen? Waarom laat men de concurrentie niet spelen? Een oproep van de Nationale Bank om concurrentie in de kiem te smoren: kan alleen in de banksector. Maar laten we even uitgaan van de goede intenties van Luc Coene. De banken hebben een grotere kapitaalbuffer nodig en moeten daarom meer winst maken, is de redenering. Wel, dan kan men beginnen met de banken te verplichten hun kapitaal te versterken. En om meer winst te maken zijn er andere mogelijkheden dan de kosten voor de klanten te verhogen. Bonussen en toplonen voor hun topkader beperken bijvoorbeeld, of geen dividend voor de aandeelhouders. Maar dat lijkt niet tot de opties te behoren. Net als de regering kiest de NBB voor de makkelijke weg: factuur omhoog voor gezinnen en zelfstandigen. Maar de topverdieners en de aandeelhouders blijven uit de wind. Waarom eindigt elke discussie over de grootbanken erop dat de bevolking moet betalen?